Roszczenia terytorialne wobec Polski?


Info sprzed dwóch lat.
Niestety, nic się nie zmienia. dochodzą mnie słuchy, że w różnych prywatnych rozmowach (tutaj w Polsce, teraz) niektórzy Ukraińcy w pełni zgadzają się z tą wykładnią nacjonalistów.
Sam zresztą słyszałem takie słowa od obywatelki Ukrainy skierowane do mnie. W tym roku.
Kiedy wspomniałem o roszczeniach terytorialnych nacjonalistów w stosunku do Przemyśla wykazując oburzenie i zaskoczenie usłyszałem odpowiedź: „przecież był ukraiński”.

tymczasem dwa lata temu:
Roszczenia terytorialne ze strony Ukrainy – jakoś tak dookoła przez USA. Ciekawe. Jeżeli to informacja prawdziwa – to obłuda polityków ukraińskich nie zna granic. Rewizjonizm oparty na neo-nazizmie i gloryfikacji kolaborantów III Rzeszy, nie przeszkadza im w bezprawnym i nielegalnym żądaniu wschodnio-południowych terenów Polski i jednocześnie ciągłym proszeniu o pomoc finansową naszego kraju. Przy tym odwołują się, że są jedyną barierą przeciw wielko-rosyjskim planom ponownego stania się hegemonem w tej części Europy.

Jeżeli w ogóle, to my moglibyśmy wysuwać roszczenia terytorialne – Lwów od wielu setek lat był polskim miastem.
Jednak nie czynimy tego uznając niefortunny dla nas przecież (zmniejszenie powierzchni kraju) podział ziem po II wojnie światowej – „przyklepany” notabene przez amerykańskiego prezydenta wespół z sowieckim dyktatorem Stalinem już w 1943 roku w tajnych rozmowach tylko w „cztery oczy” (nie licząc zaprzysiężonych tłumaczy…

Jakakolwiek zmiana granic w Europie pachnie nową wojną. Niestety, jak widać (szaleni-to chyba najlepsze słowo) nacjonaliści ukraińscy nie znają i nie mają umiaru.
Odpowiedź powinna być tylko jedna: Bezwzględne dementi.

I znów: ze strony rządzących Polską brak właściwej reakcji…
Tak długo aż będzie za późno…

Na Ukrainie żądają od Polski zwrotu ziem…

bibuła

UKRAIŃSKIE MAPY PRAWDY ? OFICJALNE ROSZCZENIA TERYTORIALNE WŁADCÓW UKRAINY WOBEC POLSKI ? PUBLIKOWANE NA STRONACH AMBASAD USA ? NIEMIEC ? UKRAINY


Jak widać interpretacje ukraińskie są bardzo dalekie od prawdy i w ogóle sensownego ich rozumienia:
„Polska ma roszczenia terytorialne wobec Ukrainy”
Lwowska Rada Obwodowa potępiła polski sejm za uchwałę z 15 lipca w sprawie „tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich”. – Zapisy tej uchwały oceniamy jako roszczenia terytorialne wobec Ukrainy – oświadczył jeden z deputowanych lwowskiej rady Ostap Kozak.