Archive for Styczeń 7th, 2018

Ne spy siohodni pid wiknom

I otóż czytam któregoś dnia w „Życiu Warszawy”, że Szymon Wiesenthal wystosował protest na ręce prezydenta Ukrainy Krawczuka w związku z nazwaniem jednej z ulic Tarnopola imieniem atamana Petruly. Nazwisko Petruly – pisał Wiesenthal- kojarzy się światowemu żydostwu wyłącznie z krwawymi pogromami w czasie pierwszej wojny światowej, a jego ręce po łokcie unurzane są we krwi żydowskiej. Skierowaliśmy wówczas pismo do Szymona Wiesenthala, donosząc mu, że protest jego jest tyle szlachetny, co naiwny albowiem nie jakaś tam tarnopolska uliczka, ale lwowska arteria co się zowie – ulica Leona Sapiehy – nosi teraz imię Stepana Bandery, a to już jest patron, którego ręce nie po łokcie, ale po same pachy unurzane są we krwi żydowskiej nie wspominając o polskiej” Read the rest of this entry »

Polonia Restituta 1918 bez walki o Lwów.

Przy Krakowskim Przedmieściu, którym przechadzają się indywidualni turyści i wycieczki, w tym szkolne, przed Domem Polonii, umieszczona jest wystawa Polonia Restituta 1918, Polacy w świecie w walce o Niepodległą 1914 -1920. Wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Warszawa listopad 2017, dofinansowana ze środków pochodzących z Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – czytam na pierwszej planszy. Na tejże planszy: „Dla Polaków pozbawionych od schyłku XVIII wieku własnego państwa, konflikt stał się historyczną szansą by raz jeszcze, tym razem skutecznie, podjąć walkę o niepodległość”.
Dwukrotnie przejrzałam kilkanaście planszy i nie znalazłam żadnej wzmianki na temat obrony Lwowa i odsieczy, z którą przybył na pomoc młodym obrońcom Lwowa ppłk. Read the rest of this entry »

Tags: