Podziękowanie za wsparcie.

Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali i oddali na mnie głosy. Są to głosy szczególne dla mnie ważne ponieważ zostały oddane na mnie imiennie – od osób które mnie znają i wspierają. Niestety, szans nie było – trzeba by zaistnieć politycznie, a jak wiecie raczej dystansuję się od tego poza sytuacjami, w których mówię o tematach mi bliskich – Kresach, Strzelectwie i Życiu Poczętym. Raz jeszcze udało się o nich powiedzieć szerzej. I to jest najważniejsze. Miejsce 14-te na liście utrzymane ilość głosów która przypadła mi – 797 głosów po przeliczeniu naszej dwudziestki to dokładnie właśnie to miejsce. Raz jeszcze WSZYSTKIM mi pomagającym i tym, którzy oddali głosy dziękuję.