Czy warto zawiesić układ Schengen?

Możemy robić wiele wewnątrz kraju aby zapobiec pandemii jednak cóż z tego, jeżeli przez granice będą przenikać zarażeni? Chociażby w odwiedziny na Święta Wielkiej Nocy przyjadą z Anglii… Może warto aby nasze władze zastanowiły się nad tym bardzo radykalnym środkiem jakim jest zawieszenie układu granicznego popularnie zwanego Schengen.

Tymczasem zmartwieniem na pewno jest wpływ na ekonomię koronawirusa.