Pistolet – część szybka.

Zmodyfikowana wersja pistoletu sportowego części szybkiej. Czas 20 sekund na oddanie każdej z czterech pięciostrzałowych serii, a następnie czas 10 sekund na cztery takie same serie. Raz w roku odbywają się w WKS Grunwald właśnie takie zawody. Tym razem wypadło w wakacje; ósmego sierpnia. Miałem okazję wziąć w nich udział, strzelałem z klubowego X-Esse.

Czytaj dalej Pistolet – część szybka.