1 Marca Dzień Pamięci… – o walczących z okupacją komunistyczną.

PLAN OBCHODÓW
Narodowego Dnia Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych? w Poznaniu:

26 lutego 2013, godz. 17:00
(Aula Wyższej Szkoły Handlu i Usług, ul. Zwierzyniecka 15)
Wykład Leszka Żebrowskiego pt. ?Żołnierze Wyklęci?
Idee, tradycje i historia „Żołnierzy Wyklętych”, polskich bohaterów II Wojny Światowej oraz okresu powojennego podczas okupacji sowieckiej.

1 marca 2013, godz. 16:00
(ul. Fredry 11 w Poznaniu)
Msza Św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela

1 marca 2013, godz. 17:00
Marsz Pamięci start: ul. Fredry w Poznaniu

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI

1 marca 2013, godz. 18:00
(al. Niepodległości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego)
Wystąpienia przedstawicieli Komitetu Obchodów, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów, założenie biało-czerwonych wstążek na drzewie ? symbolu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, wysłuchanie pieśni ?Śpij kolego?

1 marca 2013, godz. 19:00
(Sala Oddziału PAN, ul. H. Wieniawskiego 17/19)
Projekcje filmów dokumentalnych poświęcone Żołnierzom Wyklętym

2 marca 2013, godz. 17:00
(Kaplica Miłosierdzia, ul. Przybyszewskiego 30 w Poznaniu)
Msza Św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego
Kościół pw. św. Wawrzyńca (Pallotyni)

2 marca 2013, godz. 18:00
(Sala wykładowa przy Kościele pw. św. Wawrzyńca [Pallotyni], ul. Przybyszewskiego 30 w Poznaniu)
Pokaz filmu poświęconego „Żołnierzom Wyklętym” w Wielkopolsce pt. WSGO ?Warta?

Rozdanie okolicznościowej publikacji
Pamiętać ? to nasz obowiązek. Żołnierze Wyklęci 1944?1963 pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Sierchuły
Autorzy: Rafał Drabik, dr Ksawery Jasiak, dr Tomasz Kenar, dr Dariusz Piotr Kucharski, Barbara Lipińska-Postawa, dr Agnieszka Łuczak, Marcin Podemski, dr Rafał Sierchuła, Władysław Tarnowski, Michał Wołłejko
(Publikacja będzie rozdawana w czasie uroczystości)

DODATKOWO:

Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu zapraszają na konferencję „O naszą Niepodległą” ? czyn niepodległościowy Wielkopolski w XIX i pierwszej połowie XX wieku
(Sala audiowizualna Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14. – wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

godz. 10:00 ? 11:00
Blok 1: Wiek XIX
? prof. dr hab. Lech Trzeciakowski (UAM), referat wprowadzający:
?Niepodległościowy czyn Wielkopolan w dobie zaboru pruskiego?
? dr Tomasz Kurzawa (Biblioteka Uniwersytecka UAM)
?Wielkopolanie w armii Księstwa Warszawskiego?
? Anna Gruszecka
?Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym. Epizody?

godz. 11:15 ? 12:15
Blok 2: Odzyskanie niepodległości i walka o granice
? prof. dr hab. Tomasz Schramm (UAM), referat wprowadzający:
Międzynarodowy kontekst odzyskania niepodległości przez Polskę.
? Barbara Fabiańska (Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych)
?Polskie państwo powstańcze 1918-1919 w byłym zaborze pruskim na podsta-wie dokumentów opublikowanych przez Tygodnik Urzędowy NRL?
? dr Bartosz Kruszyński (UAM)
?Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej?

godz. 12:30 ? 13:30
Blok 3: II wojna światowa
? Aleksandra Pietrowicz (IPN), referat wprowadzający:
?Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce?
? dr Tomasz Kenar
?Ziemie zachodnie w koncepcjach wielkopolskiej konspiracji?
? dr Bartosz Kuświk (IPN)
?Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim?

godz. 13:45 ? 14:45
Blok 4: Żołnierze drugiej konspiracji 1944-1956
? dr Mirosław Orłowski, referat wprowadzający:
?Budowanie komunistycznego systemu władzy a podziemie niepodległościowe 1944-1956?
? dr Agnieszka Łuczak (IPN)
?Ppłk Andrzej Rzewuski, twórca WSGO Warta?
? Przemysław Zwiernik (IPN)
?Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Wielkopolsce 1945-1956?

godz. 19:00
Promocja publikacji IPN: Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944?1956, pod red. Tomasza Łabuszewskiego.
Projekcje filmów o Żołnierzach Wyklętych.

ORGANIZATORZY:

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych? w Poznaniu:

Akademiki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
Archiwum Salezjańskie Inspektoria Pilska
Forum Kobiet Konserwatywnych w Poznaniu
Kibolski Klub Dyskusyjny (Lech Poznań)
Klub Inteligencji Katolickiej
Klub tygodnika Nasza Polska
Korporacja Akademicka ?Hermesia?
Młodzież Wszechpolska (Poznań)
NSZZ Solidarność Region Wielkopolska
Placówka Opiekuńczo ? Wychowawcza ?Dom Młodzieży? (Ośrodek salezjański w Poznaniu)
Poznański Klub Gazety Polskiej
Rocznik ?Actum?
Stowarzyszenie Koliber
Stowarzyszenie Odra ? Niemen
Stowarzyszenie ?Polski Klub Kawaleryjski?
Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej w Poznaniu
Stowarzyszenie Wielkopolscy Patrioci
Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska
Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie (Poznań)
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Wielkopolska

Przewodniczący Społecznego Komitetu: dr Rafał Sierchuła

Honorowy Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych? w Poznaniu:

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
dr Rafał Reczek, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
płk Jan Górski
por. Tadeusz Inglot
mjr Ludwik Misiek
ppłk Jan Podhorski
Zbigniew Tuszewski
por. Zenon Wechmann
prof. dr hab. Zygmunt Zagórski

Kontakt ze współorganizatorem: Maciej Witzberg 504 037 219 wielkopolscypatrioci@o2.pl

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.