Aktualne:….wyzwania stojące przed Polską i Polakami.

„W dniach 6-8 grudnia 2013 r. w Hebdowie pod Krakowem odbyła się konferencja pt. „Katolicka Nauka Społeczna jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Polakami” . Konferencja zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zgromadziła osoby duchowne, ludzi nauki, dziennikarzy i działaczy społecznych.

hebdow_kns_10

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. pod przewodnictwem ks. inf. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego tygodnika „Niedziela”. W konferencji uczestniczyli m. in. ks. prof. Andrzej Zwoliński (UPJPII) z wykładem „Pytanie o człowieka jako główny problem Katolickiej Nauki Społecznej” ; ks. prof. Tadeusz Guz (KUL), zaprezentował „Filozoficzne podstawy pryncypiów Katolickiej Nauki Społecznej” ; senator Czesław Ryszka (tygodnik „Niedziela”) wygłosił wykład pt. „Przeszłość i przyszłość Polski w wizji prymasa Augusta Hlonda” , prof. Jerzy Achmatowicz – iberysta, znawca Ameryki Południowej opowiedział na czym polega „Reforma systemu emerytalnego (przypadek Chile, Polski, Hiszpanii i Argentyny) i wartości chrześcijańskiego humanizmu” ; natomiast „Czym jest gender?” wyjaśnił prof. Aleksander Stępkowski , Dyrektor Centrum Prawnego Ordo Iuris.
Całość uświetniły pokazy filmów wybitnego reżysera Grzegorza Brauna oraz dyskusja z nim.”
hebdow_kns_22(1)

Zdjęcia: Agnieszka Piwar.
Źródło: Hebdów 2013 – KNS jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Polakami

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.