Armenia – Ormianie bliscy Polakom…

Historia tego kraju jakże bliska jest naszej. Tak samo naród wciśnięty między strefy wpływów i ustawicznych dążeń terytorialno-politycznych, tak samo utracona niepodległość aż na pięć wieków, los wygnańców, Ludobójstwo z rąk znienawidzonego przeciwnika i wroga (nacjonaliści tureccy; młodoturcy) i wielka historia – kolebka cywilizacji…
W tym pierwsze państwo które przyjęło wiarę chrześcijańską jako wiarę państwową jak się powszechnie uważa w roku 301 n.e. za sprawą więzionego Św Grzegorza Odnowiciela przez króla królów (oficjalny tytuł władcy Armenii) Tiridatesa III-go. Więziony przez 15 lat w zamku Artaszacie, został wypuszczony po tym jak siostra Tiridatesa, Chosrowiducht mając we śnie widzenie mężczyzny o promiennym obliczu, przekazała mu, że prześladowanie chrześcijan musi ustać.Wcześniej władca ten dokonał wielu zbrodni, apogeum był bestialski mord 37 chrześcijańskich dziewic w Waharszapacie. Za to został ukarany przez boską sprawiedliwość i popadł w obłęd. Od tego czasu poruszał się na czworakach.
Po wypuszczeniu Grzegorz przywrócił cudownie królowi zdrowie psychiczne i fizyczne a następnie ochrzcił go z całym dworem.
W miejscu zaś męczeńskiej śmierci dziewic wybudował Grzegorz w myśl mistycznego widzenia świątynię, a stolicę przemianowano na Eczmiadzyn. Rok później został prymasem nowego ormiańskiego kościoła państwowego.

W 451 roku n.e., drugiego czerwca, stoczono straszliwą i krwawą bitwę w obronie wiary chrześcijańskiej. Do dziś w Armenii data tej bitwy jest otoczona wielką czcią:
Awarajr; kiedy to 66 tys. Ormian pod wodzą Wardana Mamikoniana (który zginął w tej bitwie) stawiło czoła potężnej 220 tysięcznej armii Persów. Bitwę przegrano, jednak Persowie odstąpili.
Niemniej uprowadzeni na dwór perski biskupi i kapłani chrześcijańscy ponieśli męczeńską śmierć (w tym patriarcha św. Howseph).

cdn.

(na podstawie: Armenia Kolebka Cywilizacji – Dawid Marshall Lang)

Linki do zdjęć: Świątynia Zwartnoc
Ormianie słynęli z budowy zamków obronnych: Khor Wirap

Armenia

Noravank

Armenia

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.