Autor „Klęski Solidarności” David Ost w Poznaniu.

David Ost jest amerykańskim socjologiem i politologiem. Jego pozycja „Klęska Solidarności” wyjaśnia wiele i jest niezwykle ciekawym punktem widzenia. W Poznaniu prof David Ost będzie miał swój wykład w piątek o godzinie 14, w siedzibie Regionu NSZZ Solidarność na ul. Metalowa 7 (przy wiadukcie Górczyńskim) Poznań 61 062 77 77 kom. 604-197-902.
Temat spotkania: „Związki zawodowe w czasie kryzysu: doświadczenia amerykańskie, europejskie, i azjatyckie.”

Mail do organizatora spotkania: redakcja.poznan@solidarnosc.org.pl
Trochę informacji o autorze ze strony www.gandalf.com:
Autor, niegdyś gorący entuzjasta Solidarności, opisuje, jak doszło do tego, że przywódcy ruchu, liberalni inteligenci, zdradzili swych robotniczych sojuszników. Z gorliwością neofitów przyjęli modne na Zachodzie koncepcje neoliberalne (w dziedzinie ekonomii), robotnicy stali się natomiast wielkimi przegranymi procesu transformacji. Ich gniew i poczucie krzywdy zostały umiejętnie zagospodarowane przez prawicowy populizm. […]

Ost opowiada fascynującą historię o ewolucji społeczeństwa postkomunistycznego w Europie Wschodniej. Książka, oparta na prowadzonych przez lata badaniach terenowych w polskich miastach fabrycznych, wywiadach z robotnikami, działaczami związkowymi i politykami oraz na wielu materiałach źródłowych, oddaje głos tym, których dotąd nie słyszano. Autor, prezentuje nowatorską teorię dotyczącą roli gniewu w polityce, by ukazać, dlaczego te głosy są takie istotne i jak wielki wpływ mają na wydarzenia polityczne. Z polskich doświadczeń, wyciąga pouczające wnioski, odnoszące się do procesu demokratyzacji w całej Europie Wschodniej oraz teorii demokracji w ogóle.

Ważność tej prawdziwie pionierskiej książki polega na całkowitym zerwaniu z konwencjonalnymi wyobrażeniami o polskim sukcesie gospodarczym i politycznym.
[…] omawiana książka zawiera bardzo spójną interpretację wydarzeń, które doprowadziły, wkrótce po jej napisaniu, do zasadniczej zmiany na naszej scenie politycznej – do zwycięstwa partii prawicowej, która przeciwstawiła Polsce `liberalnej` Polskę `solidarną` oraz obiecała zbudować moralnie odrodzoną IV Rzeczpospolitą`.
(Prof. Andrzej Walicki Gazeta Wyborcza, 07-04-2006)

David Ost jest amerykańskim socjologiem i politologiem. Ponad dwadzieścia pięć lat spędził nad badaniem zagadnień związanych z polityką, kulturą i historią obszarów Europy Wschodniej i Środkowej. Sprawy polskie zna nie tylko z prasy i książek, lecz także z obserwacji, wywiadów z działaczami polskimi i badań, które prowadził w naszym kraju – odwiedzając go niemal co roku – w latach 1989-2004. Przedmiotem jego zainteresowań był wielki ruch Solidarności – najpierw w jego okresie heroicznym 1980-81, a później w okresie transformacji po roku 1989. David Ost jest profesorem nauk politycznych w Hobart and William Smith Colleges. W latach 1998-1999 pracował jako profesor programu Fulbrighta na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Central European University w Budapeszcie. Niedawno podjął współpracę z kwartalnikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Komitetu Socjologii `Studia Socjologiczne`

Jest autorem pracy Solidarity and the Politics of Anti-Politics (Solidarność i polityka antypolityki), pozostającej najczęściej cytowaną publikacją na temat współczesnych zjawisk w Europie Wschodniej, współredaktorem Workers after Workers` States: Labor and Politics in Postcommunist Eastern Europe (Robotnicy po upadku pro robotniczych państw: siła robocza i polityka w postkomunistycznej Europie Wschodniej) oraz podręcznika European Politics in Transition (Europejska polityka w okresie transformacji). Publikuje artykuły w takich czasopismach, jak The Nation, Dissent, Tikkun, The New York Times i Chicago Tribune.
Przełożyła: Hanna Jankowska

www.gandalf.com Klęska Solidarności

Polecam książkę i zapraszam na spotkanie z Autorem w Poznaniu w przyszły piątek 20-go maja.

Piotrek


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.