Na zeszłotygodniowym spotkaniu w klubie Krąg dowiedzieliśmy się, że jest planowana budowa krytej pływalni w okolicy obecnego kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego przy Arenie.
Dla mnie to bardzo dobra informacja, uważam że pływalni w Poznaniu jest stanowczo za mało.
Jest to sport, który powinien być powszechnie uprawiany z uwagi na jego działanie rehabilitacyjne w większości schorzeń.

Na spotkaniu poruszano wiele tematów, w tym realizację zaangażowania osób niepełnosprawnych, czy problem niedofinansowania inwestycji w Poznaniu, z uwagi na złe i błędne wypełnianie wniosków przez administrację miasta – wysyłanych do odpowiednich ministerstw.