Tak, kto nie wierzy musi przetrzeć oczy, tak się czci SS-manów na Ukrainie…:

inne:

Obchody – ale nie zwycięstwa 9 maja… tylko ku czci SS.


Europa w tej kwestii niestety milczy…to się może obrócić przeciw niej.