Posłuchać, POMYŚLEĆ…
Ile tam jest powiedziane prawdy?
Paweł pojechał po PO tak jak powinien teraz PiS pociągnąć do odpowiedzialności tych, których trzeba…, z owej partii – mówił o tym Paweł w swoim wystąpieniu.
Poniżej: