Co to jest lobbing? Czy to legalna działalność handlowa ?

O tym co to jest lobbing dowiemy się z artykułu: „Pracodawcy RP protestują przeciwko utożsamianiu lobbingu z korupcją”. Czy jest to poprawna definicja?

Nie jestem w pełni do niej przekonany, niemniej cytuję fragment artykułu, w którym jest ona podana:

„…Tymczasem działania lobbingowe to po prostu przekazywanie opinii podmiotów, na które wpłynie nowa/znowelizowana regulacja, osobom i instytucjom odpowiadającym za stworzenie przepisów prawa …”

Jakoś ostatnio kojarzy się mi to słowo z forsowaniem prywatnych zupełnie nie związanych z potrzebami kraju interesów przez różne grupy biznesowe.
Chociażby likwidowanie (i to dosłownie) prywatnej przedsiębiorczości, małych sklepików na rzecz korporacji i molochów – centrów handlowych.
Być może jednak się mylę. W końcu mylić się jest rzeczą ludzką? Dlaczego jednak w licznych rozmowach ze znajomymi i przyjaciółmi słyszę o ich podobnych odczuciach?

Czy tylko pobożnym życzeniem jest stwierdzenie zawarte w materiale:
„…Lobbing nie jest niczym złym, o ile jest transparentny i jawny. Przepisy ustawy lobbingowej powinny więc zapewniać maksymalną przejrzystość działań lobbingowych….”

Wszystko wskazuje na to że potrafimy zmieniać jakość zastosowania i znaczenie takich stwierdzeń… I to bardzo skutecznie.

Link do całości materiału: Pracodawcy RP kontra Lobbing

Piotrek


Pomocny link z dziedziny makroekonomii: Waluty, stopy bezrobocia

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.