Co to jest suma gwarancyjna? Ofiary wypadków bywają podwójnie poszkodowane…

Okazuje się, że suma gwarancyjna przeznaczona na wypłatę odszkodowań dla ofiar wypadków może się skończyć, a wtedy nie ma środków na wypłatę rent. I pieniądze obiecane przez firmę ubezpieczeniową przestają płynąć. Poznański prawnik Zbigniew Karasiewicz mówi o możliwości wprowadzenia zapisu do ustawy, który mógłby zapobiec przerwaniu wypłat. Do tej pory firmy ubezpieczeniowe nie mają OBOWIĄZKU informowania o wyczerpywaniu się puli gwarancyjnej (obecnie 5 mln Euro). W przypadku,

gdyby w ustawie znalazła się linijka tekstu nakładająca taki obowiązek, firma musiałaby poinformować poszkodowanego, a ten miałby wystarczająco dużo czasu, aby złożyć odpowiedni pozew do sądu o podwyższenie sumy wypłaty.
Pomysł prawnika z Poznania opiera się też na wypłatach rent z tak zwanego: Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można by go zasilić dodatkową składką wpłacana przez firmy ubezpieczeniowe.
Takie rozwiązanie popierała rzecznik ds ubezpieczeniowych Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Po zmianie na tym stanowisku jej następca już tak nie uważa.
Prawnik poznański złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
CO będzie dalej jak potoczy się walka o prawa poszkodowanych? Warto może wspólnie utworzyć grupę osób które lobbowałyby za rozwiązaniem zaproponowanym przez Pana Karasiewicza.
Wypadek może zdarzyć się każdemu z nas.

Piotr Szelągowski
[na odstawie artykuł „Głos Wielkopolski” 25.03.2015 str 3]

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.