CO ze spółdzielniami mieszkaniowymi?

Nadal nierozstrzygnięta jest nowelizacja projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nowy projekt przewidywał:”Prostszy tryb ustanawiania wspólnot mieszkaniowych, udział spółdzielcy w majątku spółdzielni, możliwość zmiany administratora, dostęp spółdzielcy do dokumentów spółdzielni, możliwość kontrolowania zarządu, ograniczenie władzy prezesów i radykalne zmniejszenie opłat ponoszonych przez spółdzielców.”

Wyjątki z materiału publikowanego na Interii:
„Przeciwnicy projektu (m.in. SLD, Krajowa Rada Spółdzielcza, w PSL zdania są podzielone) argumentują, że doprowadzi on do zlikwidowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce oraz że projekt jest wewnętrznie sprzeczny oraz niezgodny z konstytucją.

– Te twierdzenia nie znajdują potwierdzenia w opiniach ekspertów, ponieważ sporządzone na zlecenie komisji opinie profesorów prawa – zarówno ekspertów prawa spółdzielczego, jak też konstytucjonalistów – twierdzą, że zapisy projektowanej ustawy nie tylko są zgodne z konstytucją i orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego ale i dyscyplinują spółdzielnie i są korzystne dla szeregowych spółdzielców – powiedziała PAP współautorka projektu i przewodnicząca sejmowej podkomisji Lidia Staroń (PO).

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna zakończyła we wtorek prace nad projektem ustawy o ochronie nabywców mieszkań. Teraz projekt trafi do sejmowej komisji.”

Kwestie związane z odpowiedzialnością dewelopera są bardzo gorąco dyskutowane w Internecie. CO miał mówić projekt ustawy na ten temat?

„…Chodzi o to, żeby klienci, którzy kupują mieszkanie jeszcze nie wybudowane, nie stracili pieniędzy w przypadku bankructwa dewelopera.
Projekt nakłada na dewelopera obowiązek stosowania dwóch rodzajów zabezpieczeń: rachunek powierniczy musi być dodatkowo wsparty albo gwarancją bankową, albo polisą ubezpieczeniową dla nabywcy. Inne proponowane rozwiązanie – to gwarancja wypłaty środków koniecznych do ukończenia inwestycji, w przypadku niewypłacalności dewelopera.
W sytuacji, gdy deweloper ogłosi upadłość, priorytetem ma być ukończenie inwestycji i oddanie mieszkań nabywcom. Obowiązkiem stanie się zawieranie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Po wejściu nowych przepisów w życie ma też zacząć obowiązywać Arkusz Informacyjny Dewelopera, zapewniający czytelną informację o ryzyku przedsięwzięcia.

– Doprecyzowania wymagają jeszcze zapisy dotyczące upadłości dewelopera, ale zrobimy to na etapie prac komisji z uwagi na konieczność zbadania zgodności niektórych zapisów z konstytucją – powiedziała PAP poseł Aldona Młyńczak (PO), współautorka projektu i szefowa sejmowej podkomisji, która zajmowała się projektem.”

Więcej informacji i całość cytowanego materiału na interia.pl:
Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ponownie do podkomisji

Osobiście zastanawiam się tylko nad tą dziwną zbieżnością że tak istotna ustawa od lat zapowiadana nagle pojawia się tuż przed wyborami… i zarazem dopiero teraz. Czy nie jest to przypadkiem element kampanii wyborczej …Tylko? szkoda by była gdyż temat jest niezwykle ważny.

Piotrek


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.