Dopłaty do mieszkań od PiS.

Bardzo dobra ustawa podpisana przez Prezydenta Dudę.
Jednak trzeba się zastanowić nad jednym punktem:
O dopłaty mogą ubiegać się nie tylko obywatele polscy, ale również cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy. Dopłata będzie przekazywana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

Czy Polacy pracujący w Anglii, Niemczech – również korzystają z podobnych świadczeń?
Czy Polskę stać na wspieranie obcokrajowców?
Moim zdaniem przybywający do Polski do pracy powinni najpierw wykazać się przywiązaniem do kraju w którym rozpoczynają pracę, zamieszkanie – dopiero potem należy ich wspomagać. Ponadto mogą pojawiać się nadużycia – osoby, mogą załatwiać fikcyjnie umowy najmu w kilka osób przypuśćmy na ten sam adres (wiadomo, że tak mieszka wielu pracujących w Polsce) i nawet dzielić się z wynajmującym.
Powinniśmy szanować się jako kraj dający pracę.
Można wzorować się na USA – na ich systemie zielonej karty. Wtedy zyskuje się najbardziej – przynajmniej odsiewając niepożądane elementy.

Cała reszta grup społecznych uwzględnionych w akcie – bardzo słusznie będzie wspomagana: rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne także seniorzy.
Dopłaty będą udzielane nawet do 15 lat, co do wysokości: będzie to kwota do kilkuset złotych.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.