Dyskryminacja z powodów politycznych.

Z maila:

Szanowni Państwo!
Fundacja LEX NOSTRA podejmuje interwencję w sprawie dyskryminacji pracownika z powodów politycznych.
Z poważaniem,
Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
Lex Nostra
„…Wbrew prawu
Okoliczności w jakich Pan Piotr Iwicki został zwolniony z pracy budzą wiele wątpliwości.

Pierwszą pobudką, która rodzi podejrzenia jest kwestia przyczyn, które wskazano w dokumencie wypowiedzenia umowy. Decyzję o zakończeniu współpracy z artystą motywowano likwidacją stanowiska pracy, które zajmował samorządowiec. Ponadto uzasadnienie zawierało informację, iż w podjęciu decyzji o redukcji etatów kierowano się chęcią zmniejszenia stanu zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych, a kluczowe znaczenie miała odegrać wysokość uzyskiwanych zarobków. Kierownik Pionu Muzyczno ? Informatycznego jest jednak przekonany, iż mimo zapewnień nie dokonano analizy wynagrodzenia otrzymywanego, przez wszystkich pracowników na stanowiskach kierowniczych. Kolejnym dowodem świadczącym o fikcji wypowiedzenia jest fakt, iż Rada Gminy podjęła 26 marca 2015 r. uchwałę o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie oraz Centrum Kultury Raszyn w Raszynie jeszcze przed wręczeniem muzykowi wypowiedzenia umowy (4 maja 2015 r.). Pikanterii temu dodaje fakt, że Centrum Kultury Raszyn w Raszynie na dzień podjęcia tej uchwały było de facto instytucją ?na papierze? bowiem nie zatrudniała ona ani jednego pracownika. …[…]”

Więcej informacji:
Konstytucja w gminie Raszyn ? Fundacja LEX NOSTRA interweniuje!

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.