Dziś narodowy dzień Życia. Po co go obchodzimy? Ile dzieci rodzi się obecnie w Polsce?

Na tej stronie której poniżej link umieszczam jest między innymi Pan Kobuszewski. W akcji „Dziadki – dziatkom” – jest „twarzą medialną”.

Ze strony: „Czy dziadkowie są nam potrzebni? Czy największą wartością babci jest spadek, który możemy po niej otrzymać? W opinii 87% Polaków ludzie starsi są potrzebni innym (CBOS BS/157/2009). Cenieni są jako osoby, które mogą pomagać innym działając społecznie, docenia się ich jako dobrych sąsiadów, jednak rzeczywistością, w której sprawdzają się najlepiej jest rodzina. Dziadkowie potrafią obdarzyć swoje wnuki miłością bezinteresowną.
Temat jakże ważny dla naszego kraju. W dobie kampanii medialnej, która nie do końca buduje właściwy wizerunek rodziny, obłudnie mówiąc o wolności do decyzji, a tym samym kierując myśli niezdecydowanych w stronę decyzji o późnym zakładaniu rodziny, czy wręcz dystansu w ogóle do takiego pomysłu; obecne, niektóre działania medialne mogą sugerować budowanie wzorca negatywnego rodziny.
A przecież to w rodzinie można znaleźć oparcie. W swoich dzieciach znajdujemy odbicie nas samych, cieszymy się ich sukcesami, pomagamy w kłopotach. To czyni nas lepszymi. W naturalny sposób rozwija naszą wrażliwość.
Pamiętajmy, bez tej wrażliwości, miłości nawet chwilowej, w niektórych przypadkach – nie byłoby nas samych.
Od tej decyzji (tak przecież dziś stawianej na ostrzu noża), gdzie stara się wmówić kobiecie, że to ona decyduje o życiu lub śmierci nowej żywej istoty ludzkiej powstającej w jej organizmie, – dodajmy dzięki jej autonomicznej decyzji (wyjąwszy przymuszenie do współżycia) – są media i źródła które próbują powiedzieć, że kobieta ma prawo wybrać życie lub śmierć dla swojego dziecka.
W przypadku osób z moralnością i etyką stawiająca na pierwszym miejscu życie, nie ma takiego problemu, żadne próby wmówienia decyzji o zabójstwie nowego nienarodzonego życia nie doprowadzą do zmiany jej decyzji.
Jednak jest cała rzesza kobiet, które nie zbudowały wystarczających relacji w społeczeństwie, które mogłyby im pomóc w podjęciu jedynej właściwej decyzji. Dlatego też mogą ulec fałszywej retoryce stosowanej przez wrogów Życia.
Przekłada się to na wiele konsekwencji w wymiarze osobniczym i społecznym. Konsekwencje te dotykają kobiet które uległy fałszywym działaniom wrogów Życia, w postaci silnej depresji po podjęciu takiej decyzji. Także w wymiarze społecznym są negatywy: dzietność w Polsce spada, a więc szanse na odrodzenie się naszej kultury, naszej społeczności, maleją. Rodzina polska, w sensie najbardziej podstawowym, jako obywatele, wzajemnie się wspierający, mówiący jednym językiem, mieszkający w określonych granicach – bez żadnych kontekstów patriotyczno-narodowych, na poziomie tworzenia podstawowej wspólnoty społecznej – istnienie takiej rodziny jest zagrożone.

Na stronie znajdziemy taki wpis za rok 2013:
Kontekstem dla tegorocznej kampanii są dane demograficzne, wskazujące na katastrofalną sytuację Polski w tym obszarze. Wskaźnik dzietności w naszym kraju wynosi 1.3, co daje nam 209. miejsce na 222 państwa świata objęte podobnymi statystykami. Za nami plasują się już tylko kraje znajdujące się w sytuacji konfliktu zbrojnego lub tuż po nim. Co ciekawe, współczynnik ten wzrasta dwukrotnie w przypadku Polek, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii.

Poprzedni rok koncentrował się na rodzinie:
Rodzina receptą na kryzys!
Tym razem motywem przewodnim dnia jest wsparcie rodzin w skuteczniejszym zarządzaniu dobrami materialnymi oraz zwrócenie uwagi a fakt, że silna rodzina jest odpowiedzią na wiele problemów, z którymi mierzymy się, jako wspólnota. – Ogromne znaczenie w naszym życiu mają związki między rodziną i pracą.

Sami oceńmy czy treści zawarte na stronie, dotyczą nas bezpośrednio. Być może wielu z nas dzięki poznaniu tej strony dowartościuje się, zdobędzie wiedzę której nigdzie wcześniej nie mogło osiągnąć. Są to bardzo ważne zagadnienia, tak bardzo marginalizowane, a przecież najważniejsze są nasze relacje z drugim człowiekiem, nasze przeżycia duchowe.
Nasz stosunek do Dobra i Zła. Stosunek do najbardziej niewinnego na tym świecie: nowo narodzonego dziecka.

Zapraszam na stronę z której pochodzą powyższe cytaty: Dzień Życia

-Jutro: dzień Świętości Życia.

Zapraszam też na kontekst tej strony internetowej pod hasłem Dziecko

Coś dla Ojców: Rola Ojca – być Przewodnikiem

Piotr Szelągowski

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “Dziś narodowy dzień Życia. Po co go obchodzimy? Ile dzieci rodzi się obecnie w Polsce?”

Możliwość komentowania jest wyłączona.