E-handel nielegalny…

To zagadnienie ostatnio staje się coraz bardziej popularne. Pytanie jednak co można zaliczać do legalnego a nielegalnego handlu w internecie?
Czy sprzedaż na allegro rowerów całej rodziny kupionych ponad pół roku wstecz to legalne działanie?

Temat handlu przez internet poruszany jest w materiałach na stronach:

kary za nielegalny handel

czy:
Sprzedajesz przez internet i nie płacisz podatków

Tutaj jednak znajdziemy odpowiedź na nasze pytanie:
Sprzedaż prywatnie: E-handel obfituje w transakcje, w których dochodzi do sprzedaży własnego mienia prywatnego. Różne są przyczyny, dla których dokonywana jest sprzedaż prywatna, stąd może ona dotyczyć zarówno rzeczy nowych, jak i używanych.

Jeżeli sprzedaż dokonywana jest prywatnie, to zarówno przy sprzedaży rzeczy nowych, jak i używanych (rozpakowanych, wykorzystywanych prywatnie) nie będzie podlegała rozliczeniu, jeżeli dokonywana jest po 6 miesiącach od końca miesiąca nabycia tej rzeczy.

Jeżeli dochodzi do sprzedaży prywatnie rzeczy nowej, to należytym dokładniej rozważyć, czy transakcja nie powinna stanowić sprzedaży w ramach działalności. Dopuszczalne jest nabycie jakiegoś towaru i niewykorzystywanie go w ogóle, a potem jego sprzedaż niemniej wielokrotność i powtarzalność takich czynności wskazywać będzie na sprzedaż zorganizowaną w celu osiągania przychodów ze sprzedaży (działalność)….

UWAGA!

Na podatniku ciąży obowiązek wykazanie, że sprzedaż odbywa się prywatnie. Dowodem są wszelkie okoliczności wskazujące, że podatnik nie miał zamiaru prowadzić działalności, a sprzedaż nie była nastawiona na uzyskiwanie zysku.

Sprzedaż przed 6 miesiącami

Granicznym okresem, który zwalnia z obowiązku rozliczenia podatku jest, 6 miesięcy, liczone od końca miesiąca nabycia towaru.

Sprzedaż dokonana przed tą datą należy rozliczyć dla celów podatku nawet jeśli faktycznie podatnik nic nie zarobił na transakcji.

UWAGA!

Prywatne zbycie rzeczy za pośrednictwem Internetu powoduje, że rozliczenia rocznego nie dokona się na druku PIT-37 lecz poprzez druk PIT-36.

Przychód i koszty rozlicza się w rocznej deklaracji podatkowej w kolumnie ?Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7? w . poz. 79-83.

Liczymy podatek

Sprzedaż prywatną wykazać w PIT należy przed 6 miesiącami od zakupu nawet w przypadku, gdy faktycznie nie uzyskało się zysku z transakcji.

Jako przychód wskazać należy w deklaracji PIT łączną wartość wyrażoną w cenach określonych w umowach zbycia prywatnego. Cena ta ? przychód – pomniejszona zostaje o koszty odpłatnego zbycia (do takich zaliczyć można np. koszty wystawienia towaru na aukcji internetowej, koszty przesyłki).

Końcowo kwota ta (przychód minus koszty sprzedaży) trafia w pole ?przychód? w deklaracji podatkowej.

Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Do podatnika należy udowodnić, że cena umowna pozostaje ceną rynkową lub ceną nie odbiegającą od ceny rynkowej. W konsekwencji podatnik może udowodnić, że np. markowe jeansy noszone (używane) nie osiągają ceny rynkowej nowych jeansów, nawet jeśli ich używanie było nieznaczne i cena musi zostać znacząco obniżona.

Oprócz kosztów obniżony o koszty sprzedaży podlega również obniżeniu o koszty nabycia zbywanej rzeczy. Wydatki poniesione w związku z wcześniejszym zakupem towaru wpisuje się w odrębnej rubryce (pozycja ?koszty?).

UWAGA!

Na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia poniesionych kosztów związanych zakupem sprzedawanej rzeczy, jak i związanych z jej zbyciem. Oznacza to, że powinien on być w stanie wykazać dowody poniesienia wszystkich rozliczanych kosztów. W praktyce warto przechowywać zatem przede wszystkim faktury lub rachunki, które były podstawą poczynionych zakupów. Sam paragon, łącznie z oświadczeniem, może być niewystarczający, by uznać poniesienie kosztu. Stąd też lepiej każdorazowo występować z prośbą o fakturę lub rachunek.

Prywatną sprzedaż rzeczy ruchomych rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. W konsekwencji, gdyby okazało się, że ze sprzedaży prywatnej uzyskano dochód, nie trzeba płacić zaliczek na podatek. Dopiero w terminie złożenia zeznania rocznego podatnik musi zapłacić podatek od osiągniętego dochodu.

Jeżeli dochód wyniesie zero lub podatnik osiągnie stratę, to powinien on wypełnić deklarację podatkową, niemniej podatku płacić nie musi.

Sprzedaż po 6 miesiącach

Sprzedaż prywatna po 6 miesiącach liczonych od końca miesiąca nabycia rzeczy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji podatnik nie musi z tego tytułu składać deklaracji podatkowej oraz wykazywać podatku do zapłaty ? nawet jeśli faktycznie osiągnąłby jakąś korzyść majątkową….”

Autor materiału: Piotr Szulczewski
(Analityk Bankier.pl Firma i Podatki)

Źródło i całość materiału:
Podatki a handel w Internecie


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “E-handel nielegalny…”

 1. 1000zł miesięcznego dochodu i już czai się urzędnik Kontroli Skarbowej
  A portale aukcyjne z chęcią wysyłają raporty z transakcji użytkowników
  Rzeczywiście jest bałagan w e-handlu,przepisy niespójne,ale sorry,jeśli jakiś użytkownik REGULARNIE,SYSTEMATYCZNIE sprzedaje towary i nieistotne,czy nowe,czy też używane,to w pewnycm stopniu PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ i MUSI ZAŁOŻYĆ 1-OSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ.
  Właśnie przez takich hurtowych cwaniaków,którzy nie płacili regularnie podatków Państwo straciło już i traci miliardy złotych do budżetu….
  Co innego,jak ktoś sporadycznie coś tam sprzeda….
  A może przyjrzyjmy się przy okazji rynkiem antykwarycznym na jakiś jarmarkach,ryneczkach itp….GDZIE SĄ KASY FISKALNE?GDZIE FAKTURY,RACHUNKI.
  Przyjdzie skromniejszy klient i nagle krzesło z Oświecenia jest tańsze o 30-40%.
  A jak przyjdzie z wyglądu bogaty,z grubym portfelem klient,to krzesełko już ma cenę z kosmosu….
  Tyle komentarza….

Możliwość komentowania jest wyłączona.