Euro sypie się na całego? Marka wróci?

screen-polmedia


Już kiedyś o tym pisałem chyba jakieś trzy lata temu o Marce 2.0.
Nawet rozmawiałem z pewnym niemieckim profesorem wykładającym na UAM.
Był bardzo ostrożny w wypowiedziach.
I proszę…


„…Upadek strefy euro spowoduje w Europie zamieszanie, jakiego dawno nie było. Politycznie mogą skorzystać na tym państwa znajdujące się poza unią walutową; można być może liczyć na większą konsolidację Grupy Wyszehradzkiej i poprawę jej pozycji względem Brukseli….”
Całość na: Niemcy w tajemnicy drukują marki. Koniec strefy euro?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.