screen-polmedia


Już kiedyś o tym pisałem chyba jakieś trzy lata temu o Marce 2.0.
Nawet rozmawiałem z pewnym niemieckim profesorem wykładającym na UAM.
Był bardzo ostrożny w wypowiedziach.
I proszę…


„…Upadek strefy euro spowoduje w Europie zamieszanie, jakiego dawno nie było. Politycznie mogą skorzystać na tym państwa znajdujące się poza unią walutową; można być może liczyć na większą konsolidację Grupy Wyszehradzkiej i poprawę jej pozycji względem Brukseli….”
Całość na: Niemcy w tajemnicy drukują marki. Koniec strefy euro?