Przymierzam się do przeczytania: „„Elementy prakseologicznej teorii walki : z zagadnień kooperacji negatywnej” (Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1983 r., ​ISBN 83-01-04770-4​)”. Czytałem fragmenty pozycji tego samego autora: Między Dobrem a Złem. Znalazłem tam kilka bardoz ciekawych założeń, twierdzeń i puntów widzenia – z którymi ciężko się mi nie zgodzić…
Autor miał bardzo ciekawe życie.
Zacytuję:

Jarosław Henryk Rudniański (ur. 1 lipca 1921 w Warszawie, zm. 18 kwietnia 2008) – polski filozof, psycholog, prakseolog, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

W czasie II wojny światowej więzień gułagu, a następnie żołnierz armii Andersa, uczestnik bitwy o Monte Cassino. Był uczniem i współpracownikiem Tadeusza Kotarbińskiego, a także współzałożycielem i honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Przy okazji polecam stronę nr 29 tego opracowania: NOWE SPOJRZENIA W NAUKACH O POLITYCE
Paradygmat synkretyczny. Cóż to takiego? Czy tylko służy opisywaniu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej?
A może jest też jej wykładnią?

Także polecam:
Współczesny konflikt zbrojny – państwo ubezwłasnowolnione – B. Barnaszewski

Już bardzo intrygujący jest abstrakt:
Artykuł zawiera odniesienia jedynie do dwóch kwestii istotnych z punktu widzenia obszaru badawczego dotyczącego walki zbrojnej. Po pierwsze tych czynników określających charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, które radykalnie zmieniając warunki inicjowania, przebiegu oraz eliminowania, redefiniują ich usytuowanie w relacjach społecznych, a tym samym rolę mechanizmów współpracy międzynarodowej wypracowanych dla ochrony przed nimi. Po drugie źródeł postaw leżących u podłoża decyzji o wszczynaniu walki zbrojnej, a wynikających z aspektów społecznych, światopoglądowych, etnicznych, religijnych, kulturowych czy ekonomicznych. Determinują one konteksty, gdzie w wymiarze uniwersalnie deklarowanych wartości jej koszta nie są akceptowane, a jednocześnie przyczyny uznawane za społecznie uzasadnione. W warunkach starć asymetrycznych ogranicza to możliwości reagowania i neutralizowania konfliktów zbrojnych.

Całość materiału Konflikt i jego podział