Grób Dziecka Utraconego w Poznaniu na Górczynie.

Z maila:
grób Dziecka Utraconego Górczyn
Dziękujemy za dotychczasową pomoc i wsparcie. Za pokierowanie i konsultacje w pierwszych krokach naszemu ks. proboszczowi kanonikowi Stanisławowi Walewiczowi z Parafii Św. Rodziny w Poznaniu a następnie ks. proboszczowi prałatowi Eugeniuszowi Antkowiakowi – Dziekanowi i Proboszczowi Parafii Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu, który wyraził zgodę na powstanie tego miejsca na Cmentarzu Górczyńskim.

Przed nami jeszcze długa droga, aby stanął tam ładny pomnik, aby rozpropagować informację o tym miejscu, które chcemy, aby było świadectwem, że Człowiek jest Człowiekiem od pierwszych chwil życia w łonie Matki, drogowskazem oraz miejscem dla wszystkich, którzy utracili Swoje Dziecko.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w to dzieło.”

Dzieko Utacone Pamięć

grób Dziecka Utraconego

Miara miłości i pamięci o tych najmniejszych; najbardziej bezbronnych, w każdym okresie ich życia.

dziecko utracone
(Autor fotografii: Marcin Maron).

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.