Historia Przysposobienia obronnego – II RP.

Tak to było przed wojną. A teraz? Nawet nie ma gdzie ludzi szkolić – strzelnic bardzo mało, wiele likwidowanych.
Gdzie te programy MON animujące umiejętności pro-obronne, wspierające sporty strzeleckie?

Powtarzam, jak wiele razy przedtem: w szkołach powinno być obowiązkowe strzelanie z broni sportowej na zajęciach pro-obronnych.

Każdy dorosły obywatel tego państwa powinien przechodzić treningi strzeleckie, zapoznanie się z posługiwaniem się przynajmniej dwoma rodzajami broni strzeleckiej (długa, krótka), takie szkolenia powinny odbywać się dla każdego pomiędzy 18 a 65 rokiem życia przynajmniej 2 razy w roku.

Foto materiału z nr-u marcowego 2019 „W Sieci”.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.