Instytucje publiczne w Polsce z coraz mniejszym zaufaniem… bez żadnego zaufania…?

„…trzy czwarte Polaków (73%) źle oceniło działalność Sejmu, a ponad połowa (56%, od lutego wzrost o 3 punkty) wyraziła niezadowolenie z funkcjonowania Senatu.
[…]
CBOS badał opinie Polaków na temat funkcjonowania innych instytucji publicznych. Z sondażu wynika, że ponad połowa badanych (54%) krytykuje działalność ZUS.

Znaczny odsetek badanych (44%) nie potrafi oceniać funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pozostali mają na ogół negatywne odczucia (35%). Niezmiennie negatywne są opinie Polaków o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogromna większość ankietowanych (82%) jest z niej niezadowolona, a tylko nieliczni (12%) dobrze oceniają funkcjonowanie Funduszu.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy o 14 punktów (do 55%) zmniejszyła się grupa pozytywnie oceniających działalność wojska. Wizerunek policji nadal jest raczej korzystny, niemniej od września 2012 roku ubyło osób zadowolonych z pracy policjantów (57%, spadek o 11 punktów), natomiast przybyło oceniających ją krytycznie (29%, wzrost o 7 punktów).”

Dlaczego mnie to nie dziwi?

Źródło cytatu: CBOS: Złe oceny instytucji publicznych

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.