Poszukiwane zawody:
Pracodawcy z BCC – na prośbę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – przedstawili listę zawodów, w których należałoby wprowadzić ułatwienia w dostępie do rynku pracy.