Jak wpłynie działanie Izraela na Polskę?Już teraz zdanie na temat postępowania Izraela podgrzało atmosferę i zaczęło negatywnie wpływać na pogląd zwykłego obywatela polskiego.
Coraz częściej niestety słyszę złe opinie na temat narodu żydowskiego. Działanie polityków państwa Izrael może doprowadzić do eskalacji nienawiści.
Zasada jest prosta: jeżeli ktoś atakuje twój naród – ty usztywniasz swoją postawę w stosunku do członków tego narodu.
Najbardziej martwi mnie że ostrze tej skądinąd zasadnej agresji emocjonalnej i słownej zwróci się w stosunku do naszych Żydów, którzy niejednokrotnie stają w tym konflikcie po naszej stronie.

Cytat z wypowiedzi polskiego Żyda Seweryna Aszkenazego: „Otwarcie mówię, że coraz częściej wstydzę się za rządzących Izraelem. Izrael nie ma prawa wtrącać się w prawodawstwo rządu polskiego. Oczywiście chodzi również o pieniądze, bo możliwość oskarżania Polaków o Holokaust to również możliwość wyciągania odszkodowań i restytucji mienia. Ale powinniśmy być wdzięczni Izraelowi za ten protest, bo dzięki temu do wielu głów w końcu dotrze, że nie było żadnych polskich obozów śmierci, tylko niemieckie, nazistowskie, hitlerowskie – [mówi Seweryn Aszkenazy w rozmowie z Magdaleną Rigamonti.]…Gratuluję polskiemu rządowi tego, że doprowadził do powstania takiej ustawy. Nasz korpus dyplomatyczny przez lata nie wiedział, jak bronić Polski. Po prostu tego nie potrafił…[…] A to, że kilka lat temu nawet prezydent Obama użył określenia ?polskie obozy śmierci?, to jest wstyd dla polskiej dyplomacji. Teraz gratuluję rządowi polskiemu, że w ciągu siedmiu dni załatwił sprawę, której polskiej dyplomacji nie udało się załatwić przez 70 lat… „

Dochodzi do tego ważny komunikat, który podnosiłem przez lata, a który wyartykułowany został w poniższym wywiadzie:

„…Od dawna zaniedbywaliśmy jako państwo polskie tłumaczenie kłamstw niemieckich i niektórych środowisk żydowskich (dodam: także środowisk tworzących przekaz medialno-kulturalny na poziomie światowym), dotyczących kwestii polskiej w trakcie IIWS. Kłamstwa były rozpowszechnianie bez reakcji naszej dyplomacji naszego rządu i naszych środków przekazu. To rozzuchwalało, to sprawiło że wiele środowisk zaczęło myśleć że Polska jest krajem tak słabym, że można tutaj dokonać zwykłego rabunku…”

Oczywiście za to ponosi bezwzględnie winę polityczną poprzednia ekipa. To właśnie ona wykreowała taki wizerunek Polski na arenie międzynarodowej.
To w Polsce jest niezauważalne, wręcz niewidoczne – sygnały w przekazie i dialogu międzynarodowym na szczeblu dyplomacji są jednak jasne i wyraźne.

W materiale znajdziemy też ciekawe i ważne podsumowanie kto straci więcej ekonomicznie na zerwaniu stosunków dyplomatycznych. I to wcale nie my…Wiele firm izraelskich działa na terenie naszego kraju, nawet loty z Izraela i ruch bezwizowy to większy ruch z Izraela do nas niż na odwrót.
W naszym przypadku to głównie pielgrzymki do Jerozolimy. Tymczasem firmy deweloperskie, farmaceutyczne sieci i wiele innych gałęzi przemysłu – jest rozwijanych z Izraela.
Już dziś spotykam się ze zdaniem wśród moich znajomych – i tutaj ciekawa uwaga: nawet ze strony osób wspierających poprzednią władze czyli można by powiedzieć sympatyków upadłego PO – że za te słowa premiera Izraela należy zerwać nawet stosunki dyplomatyczne. Polska „tężeje” i się jednoczy, kiedy pojawia się wróg z zewnątrz. Tak naprawdę z kraju który w Europie miał najwyższy wskaźnik wsparcia Izraela – może stać się krajem z najniższym – i winę za to poniesie tylko Izrael.

Na zakończenie inny ciekawy film, …Przypadki Normana Finkelsteina:


Cytat:
Seweryn Aszkenazy: Żydzi na Madagaskar? To był niesamowity pomysł. Szkoda, że to się nie udało


Tłumaczenie jednego z cytatów (fragment wypowiedzi Gadowskiego):
Na rosyjski:

… ?? ????? ???????????, ??? ???????? ???????????, ????????? ???????? ??? ? ?????????? ?????????? ??????? (? ???????: ????? ?????, ??????? ?????????? ?????-?????????? ???????? ?? ??????? ??????) ???????????? ????????? ??????? ?? ????? II ??????? ?????. ???? ???????????????? ??? ??????? ????? ?????????? ?????? ????????????? ? ????? ???????? ???????? ??????????. ??? ??????????????, ? ??? ??????? ??? ????? ???????, ????? ??????, ??? ?????? ????????? ?????, ??? ??? ???????? ??????? ??????? ?????????? ????? …

Na angielski:

… We have long neglected as a Polish state the translation of German lies and some Jewish environments (I will add: also the environments that make up the media-cultural message at the global level) regarding the Polish question during the IIS. The lies were spread without the reaction of our diplomacy of our government and our media. It made you bold, it caused many environments to think that Poland is so weak that you can make an ordinary robbery here …

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.