Józef Rotblat – naukowiec pacyfista.


(screen ze strony: http://www.fjr.org.pl/jozef-rotblat)

Usłyszałem o nim dziś w Radiu Poznań.
Polak pochodzenia żydowskiego, noblista, działacz pacyfistycznego ruchu naukowców Pugwash (współzałożyciel). Urodzony w 1908 roku. W wieku 13-tu lat założyciel własnej firmy elektrycznej, studiował fizykę u ucznia Marii Skłodowskiej. W 1932 zdobył tytuł magistra w Wolnej Wszechnicy Polskiej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym z zakresu fizyki.
1 października 1936, na VIII Zjeździe Fizyków Polskich we Lwowie wygłosił trzy referaty: Selektywna absorpcja powolnych neutronów w srebrze, złocie i jodzie…
Zasięgi cząsteczek, powstających przy bombardowaniu boru i litu powolnymi neutronami…
Zderzenia prędkich neutronów z protonami…

Co najbardziej mną wstrząsnęło, wzruszyło – to niesamowity i jakże ważny gest: jako jedyny naukowiec opuścił Projekt Manhattan. Przystąpił do niego tylko dlatego, że miał obawę, iż to Niemcy pierwsi skonstruują bombę atomową. Kiedy zrozumiał że to się im nie uda podjął decyzję o opuszczeniu projektu. Zdawał sobie sprawę jak groźną broń Ameryka chce skonstruować.
Jego działania na rzecz pokoju są godne naśladowania.
Tak o nim czytam w internecie:
„W 1955 roku był jednym z małej grupki fizyków, którzy podpisali słynny manifest Russela ? Einsteina, wzywający to zaprzestania produkcji broni jądrowej. Manifest ten wzbudził wiele dyskusji nie tylko w USA ale i na całym świecie. Kłócił się on jednak z ówczesną doktryną polityczno-militarną; władze cywilne i wojskowe Stanów Zjednoczonych uważały wtedy, że rozbudowa arsenału jądrowego jest jedyną możliwą przeciwwagą dla sowieckiej przewagi liczebnej w ewentualnym konflikcie. W 1957 roku wraz z Bertandem Russelem, filozofem brytyjskim i współautorem manifestu z 1955 roku, zorganizował pierwszą Konferencję w Sprawach Nauki i Świata (Pugwash Conference on Science and World Affairs). Konferencja ta dała początek międzynarodowemu ruchowi pacyfistycznemu Pugwash, który zaczął skupiać przedstawicieli różnych dziedzin nauki z obu stron żelaznej kurtyny fizyków, chemików, inżynierów, filozofów Józef Rotblat został pierwszym Sekretarzem Generalnym nowo powstałej organizacji. Otto Frish, odkrywca zjawiska rozszczepienia jąder promieniotwórczych i współpracownik Rotblata z Los Alamos napisał o nim w swojej autobiorgafii: Zrobił dla pokoju więcej niż ktokolwiek, kogo znam?. Działalność Pugwash koncentrowała się wokół zaprzestania produkcji i testowania bomb jądrowych i wodorowych. Szerzej jednak patrząc ruch ten miał za cel uświadomienie naukowcom i politykom, że nauka powinna służyć pokojowym celom.”
Cytat źródło: Wielcy Polacy Józef Rotblat (1908 – 2005) zapomniany polski noblista

Dlaczego przy okazji omawiania na lekcjach fizyki rozbicia atomu nie ma mowy o tym naukowcu? O jego pokojowym Noblu?
Dlaczego nie mówi się o nim na lekcjach historii? Czy nie powinno się właśnie jego szczególnie wymieniać, kiedy omawia się budowę pierwszej bomby atomowej.
Żeby wszyscy chcieli naśladować tego wspaniałego człowieka w dążeniu do umiłowania pokoju…

Inne źródło informacji o Józefie Rotblacie: Józef Rotblat: Wizjoner pokoju

W Polskim Radiu: Józef Rotblat

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.