Katastrofa edukacji w Polsce. Co dalej?

Informacja z maila:
Klub Polonia Christiana oraz Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Poznaniu zapraszają na spotkanie pod tytułem:

„Katastrofa edukacji w Polsce. Konieczny powrót do katolickiej edukacji klasycznej.”

Spotkanie odbędzie się 25 października 2012 (czwartek), o godz. 18.00 w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Lubrańskiego 1 (obok katedry).

Naszym prelegentem będzie Pan Krzysztof Warecki ? pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, historyk, nauczyciel, dziennikarz, redaktor i publicysta. Opublikował kilkaset artykułów o różnorodnej problematyce, głównie społecznej, politycznej i międzynarodowej. Jest także autorem kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest badanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy systemową deprawacją człowieka a jakością życia społecznego i politycznego

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

– błędne założenia ideologiczne, na podstawie których zmienia się polski system edukacji (ograniczanie przedmiotów, redukowanie jęz. polskiego, historii, brak pracy nad charakterem ucznia itp.)
– sposób i konsekwencje kształtowania „nowego człowieka” poprzez edukację w Polsce
– katolicka alternatywa – edukacja w duchu wartości chrześcijańskich/edukacja klasyczna – czy w dzisiejszych warunkach, w publicznych szkołach, zmuszonych do realizowania podstawy programowej istnieje możliwość wdrażania idei edukacji klasycznej.

Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań oraz wymiany poglądów związanych z omawianymi zagadnieniami.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.