„Kłopoty z Polską”; Krzysztof Brzechczyn: Władza polityczna za władzę ekonomiczną…

Prezentowany wybór esejów, artykułów, felietonów i recenzji był publikowany w latach 1986-1998 na łamach podziemnych (do roku 1989 r.) i niszowych czasopism (po 1989) społeczno-politycznych. Proponowany wybór składa się z z pięciu części. W artykułach zgromadzonych w rozdziale „Rozliczenie z PRL-em” podejmuje się kwestię stosunku do PRL w wymiarze moralnym, społecznym i politycznym…. Rozdział „Wokół transformacji komunizmu” przedstawia interpretację powstawania nomenklaturowego kapitalizmu w Polsce wymiarze globalnym i wewnętrznym. Z kolei w artykułach umieszczonych w rozdziale „Polska i sąsiedzi” przedstawiony został przebieg transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Felietony prezentowane w „Uwagach na marginesie” stanowią na ogół rozwinięcie wątków przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach. Integralną częścią książki jest rozdział „Tętno polityki”, w którym omawiam prace poświęcone działalności polityków i działaczy wywodzących się z obozu solidarnościowego.

Opinia o pozycji:
Książka Krzysztofa Brzechczyna ?Kłopoty z Polską? zawiera interesującą i oryginalną interpretację przemian politycznych zachodzących w naszym kraju po 1989 r.
W przeciwieństwie do rozpowszechnionych obiegowych opinii o tym , co się wydarzyło w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Autor konsekwentnie rozwija własny punkt widzenia. Jego rdzeniem jest przekonanie, że umowy Okrągłego Stołu oznaczały zrzeczenie się przez komunistów władzy politycznej w zamian za władzę ekonomiczną. W rezultacie w Polsce kształtuje się nomenklaturowy kapitalizm faworyzujący właścicieli powiązanych z układem dawnej PZPR bądź oficjalnej Solidarności.
?Kłopoty z Polską? to książka godna polecenia każdemu zainteresowanemu najnowszą historią Polski i jej dniem dzisiejszym.
Dr Kornel Morawiecki

Przewodniczący Solidarności Walczącej

Książkę można nabyć na stronie aukcji:
Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej
Lub kontaktując się z użytkownikiem serwisu aukcyjnego o nicku: nelusia_b

Krzysztof Brzechczyn, Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej. Poznań 1998, ss. 167.

Strona Autora: Prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn

O Autorze: encyklopedia Solidarności

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.