Kondycja gospodarcza Polski spada… Euro idzie w górę.

Z Interia.pl: „Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2012 r. o 10,6 proc. niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,7 proc.) i o 14,2 proc. niższa w porównaniu z listopadem 2012 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu 2011 r. i o 1,9 proc. niższym w porównaniu z listopadem 2012 r. Po podaniu tych danych złoty zaczął tracić do euro.”

Inne szczegóły prognozy:
„W stosunku do grudnia 2011 roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa, tj.: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 31,4 proc., w zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 21,5 proc., a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 19,7 proc.”

Źródło:Podano bardzo ważne dane z polskiej gospodarki

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.