„Kresowe Westerplatte” – Przebraż.

Dziś czytam o Grodnie, nazwanym tak samo, jak swego czasu nazwałem Przebraż – obronę tysięcy polskich uciekinierów, przed okrucieństwami band UPA. Nie umniejszając w niczym poświęcenia szczególnie dzieci w Grodnie, zestawienie to nie do końca jest adekwatne z prawdą historyczną, tym bardziej, że wcześniej używano tego zwrotu w innym kontekście kresowej obrony.
Zwrot ten był też używany przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego również w odniesieniu do Przebraża.
Dodajmy – miejsca SKUTECZNEJ obrony, a więc użycia tego synonimu w kontekście odmiennym, owszem obrony wojskowej – lecz skutecznej i zwycięskiej.

Tymczasem w przypadku Grodna, jest to kontekst negatywny, pogłębiający wydźwięk porażki i martyrologii narodu polskiego, niejako można by rzec obecnie; defetystyczny. Może jednak warto budować symbole wlewające otuchę i budujące postawę pozytywną w stosunku do naszej przeszłości. Czy tylko przykłady będące porażką, (chociaż jakże bohaterską) mają znaczyć naszą drogę do wolności? Czy nie jest to sposób wypychania tych działań pozytywnych, zwycięskich budujących nadzieję w naszą siłę militarną?

Co ciekawe do niedawna bohaterska postawa obrońców Grodna, była znana tylko nielicznym, i bestialstwo Sowietów polegające na przywiązywaniu dzieci do szturmujących czołgów – w zasadzie zupełnie nieznane. Czyżby ostatnio po zmianie polityki w stosunku do Rosji postanowiono jednak odświeżyć te fakty historyczne i odpowiednio je nagłośnić – przy okazji wtłaczając w nasze społeczeństwo następną dawkę nienawiści do dawno już nie żyjących zbrodniarzy komunistycznych (przynajmniej znacznej ich części), a tym samym pośrednio umiejętnie podsycać czy spowodować niechęć, jak nie nienawiść do Rosjan?
I po wtóre – użycie terminu już raz użytego w innym kontekście, a więc próbę osłabienia znaczenia użytego poprzednio zwrotu – Przebraż, wołyńskie Westerplatte ? Film o bohaterskiej obronie

Poddaję moje rozmyślania szerszemu gronu w celu … przemyślenia powodów użycia takiego, a nie innego tytułu.

Z Interii: Grodno 1939

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.