Linkowanie jest legalne….? Według UE: tak.

Informacja:
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: „…w sprawie C-466/12 Svensson. W sprawie tej pozywający (Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd) uważali, że pozwany (Retriever Sverige AB) narusza ich prawa autorskie, zwracali się oni do Trybunału Sprawiedliwości UE z czterema pytaniami.

Trzy z nich dotyczyły legalności linkowania do materiałów objętych prawem autorskim umieszczanych na innych stronach internetowych, czwarte zaś dotyczyło możliwości wprowadzenia przez kraje członkowskie Unii Europejskiej szerszego zakresu ochrony praw autorskich.
Wyrok stwierdza, że ?na trzy pierwsze przedstawione pytania należy odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że nie stanowi czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu tego przepisu udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych, wolnodostępnych na innej stronie internetowej.”

Zwracam uwagę na komentarze do artykułu.
Źródło cytatów, artykuł: Linkowanie na razie legalne

Data wpisu i Autor:
13 lutego 2014 15:34
Paweł Stankiewicz
prawo / technologia / wydarzenie

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.