Metody kontroli umysłu – istnieją?

Kiedyś czytałem książkę Silvy na ten temat. Dlaczego poruszam teraz to zagadnienie? Obserwując metody wykorzystujące marketing i PR przy tworzeniu wizerunku na potrzeby handlu i zdobywania klienta – wszelkie wizualizacje itp. zauważam sporo podobieństw do metod które omawiał Silva w swojej książce.
Idąc dalej…

Nadilość tematów w mediach (wszelakich) szybko zmieniające się nowe tematy, ilość informacji błyskawicznie pojawiająca się i znikająca, ważność, nieważność budowa fałszywych priorytetów, budowa PRAWDZIWYCH priorytetów, generalnie totalny chaos informacyjny – sprzyja pewnego rodzaju kontroli umysłu polegającego na tzw. „szumie informacyjnym” wzmagającym poczucie chaosu, lęku, niechęci, zamknięcia się w sobie – u różnych grup społecznych. Grupy te mogłyby odegrać kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu problemów politycznych i społecznych – ponieważ posiadają kościec moralny, etyczny i prawdziwościowy, kiedy jednak system ulega deformacji, jedynym rozwiązaniem członków owych grup jest alienacja poza zdeformowany system.
Tym samym wykluczenie poza społeczne, nie całkowite ale w warstwie decyzyjnej-wyborczej.
Inne grupy są tak zmanipulowane przekazami nastawionymi na walkę ze „swoją” opozycją, że istnieją w systemie na zasadzie przeciwieństwa bodźca.
TO je wzmacnia do działań i powoduje efekt walki, dodatkowo grupa jest scalana pod jakimś wspólnych hasłem silnym emocjonalnie, które jest ciągle podtrzymywane. NP. silna nienawiść do grupy przeciwnej, poprzez wskazania i manipulacje dotyczące przedstawicieli grupy, – ośmieszanie, wyławianie sytuacji w których owi przedstawiciele popełniają błędy.
Inną opcją jest budowa określonego wydarzenia spajającego przedstawicieli danej grupy.

Generalnie to wystarczy do kierowania systemem, który w pewnym momencie sam staje się całkowicie samo kreujący, samo wystarczalny – trwa na bazie przeciwieństw.

Jest to metoda ogólnej kontroli społecznej, kontroli umysłów w sensie nie bezpośrednim, jednakże skuteczna.
Wracając do kontroli umysłów na etapie jednostki: „Metoda Silvy to system samokontroli umysłu który stworzył Jose Silva w 1944 roku. Metoda ta pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów, samokontrolę emocjonalną czy skuteczne osiąganie celów. Metoda Silvy już od samych początków opierała się na silnych fundamentach naukowych, co wyróżnia ją na tle wielu innych technik rozwoju osobistego.”
Zachęcam do chłodnej, rozważnej analizy i przemyśleń, czynienia spostrzeżeń.

Cytat ze strony: Czym jest Samokontrola Umysłu Metodą Silvy?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.