Młodzi maturzyści – każcie po maturze sprawdzić swoje prace.

Około 40 tysięcy maturzystów w zeszłym roku wnioskowało o wgląd w ich arkusze egzaminacyjne. Dziesięć tysięcy z nich ponownie sprawdzono. Okazało się że 2,6 prac wykryto błędy. Kontrola NIK-u wykazała też błędy merytoryczne i źle sformułowane polecenia. Dostrzeżono też brak wymogów konstrukcji arkuszy egzaminacyjnych.
W najnowszym głosie jest też cały materiał o maturzystce która poszła do sądu ze swoją pracą:
matury
konkluzja jest prosta: maturzysto, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do oceny Twojej pracy, proś o wgląd do niej i odwołuj się od wyniku.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.