Powroty… Odkrywanie magii Bukaczowiec

Bukaczowce uzyskały prawa miejskie w 1489 r., utraciły je ok. 1934 r. stając się siedzibą gminy wiejskiej Bukaczowce w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego. W tamtym czasie liczyły ok. 3 tys. mieszkańców w równych częściach Polaków, Rusinów i Żydów. Obecnie osiedle liczą 1,5 tys. mieszkańców.

Dawni mieszkańcy i ich potomkowie zorganizowani w Ognisku Bukaczowczan pielęgnują pamięć o swoim miasteczku. Przejawem tego jest wydawanie od 1994 roku lat kwartalnika „Biuletyn Bukaczowiecki”, wykonanie inwentaryzacji cmentarza i wydanie albumu „Cmentarz w Bukaczowcach” (2006), opracowanie i wydanie monografii „Moje Bukaczowce. Dzieje kresowego miasteczka” (2009), organizowanie od 1995 roku wyjazdy na Kresy.

Józefa Kunstler

Bukaczowce
Miasteczko tak małe,

że mieści się w oczach dziecka

tak duże, że dorosły człowiek

wejdzie w jego oddech

tak zwyczajne

że starzec je rozumie

miasteczko tak niezwykłe

że może w Dniestrze

przyglądać się swojej twarzy

rośnie w nocy w snach Bukaczowczan

którzy tam nie wrócą

kwitnie w kwiatach czeremchy

śpiewa chórem żab

kąpie się rano w chłodnej wodzie Dniestru

a potem wraca na swoje miejsce


Tam gdzie mieszkał bukaczowiecki listonosz, Trębacz rośnie grusza…
Po jego domu i domach sąsiadów nie ma śladu – została tylko grusza. Grusza Trębacza.
Jako dziecko dziwiłam się – dlaczego dorośli płaczą jedząc zwykłe gruszki…?
Zrozumiałam to wiele lat później…
…nie były zwykłe – ktoś przywiózł je z Bukaczowiec…


Bukaczowiecka ulica Piaski łączyła się z Karolówką – rodzinną wioskę mojego Taty. W 250 domach mieszkało 800 ludzi.
Ulicę Piaski i Karolówkę spalono w 1944 roku – nieprzypadkowo w polskie święto 3 Maja….


Inskrypcja nagrobna
[ściana przednia cokołu]
TU LEŻĄ ZWŁOKI
PANNY ANTONINY MOŁCZKIEWICZÓWNY
JEDYNACZKI CÓRKI SĘDZIEGO TUTEJSZEGO

W 17 TYM RU. ŻYCIA UMARŁEJ
DN 20 MAIA 1827 RU.
POGRZEBANE
PROSZĘ O 3 PACIERZE

[ściana tylna]
17[…] STYCZNIA ZACHOROWAŁA
i 17[…] NIEDZIEL CÓRA LEŻAŁA
i 17TY ROK WIEKU LICZYŁA
17GO MAIA ŻYCIE SKOŃCZYŁA

Zebrała: Krystyna Tokarska

Każdy kto chciałby poznać nie tylko za pomocą słów i fotografii tamte kresowe miejsca może to uczynić w niezwykłym towarzystwie kresowian, ludzi którzy tam się urodzili i osób, potomków tam narodzonych…
Pani Krystyna organizuje wycieczkę na Kresy, obszerniejsza informacja w dziale ogłoszenia: wpis z dnia 18 luty 2012


Galeria zdjęć Bukaczowce i okolice fot. Krystyna Tokarska