O POLSKOŚĆ NA KRESACH. Autorski tekst Bartłomieja Wróblewskiego.

O POLSKOŚĆ NA KRESACH.
Zdjęcie przedstawia uroczystości V-lecia chrześcijańskiej korporacji Laudania z Warszawy. Szczególnym celem Laudanii była praca na rzecz umocnienia polskości na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Patronką korporacji została Matka Boska Ostrobramska, a za wzór stawiano rycerzy laudańskich. Wypełniając swoje cele statutowe Laudania przez wiele lat opiekowała się szkołą w Mizoczu na Wołyniu fundując nagrody dla uczniów, zbierając środki finansowe na bibliotekę oraz podarunki dla dzieci. Stworzyła także dwie biblioteki wędrowne dla Polskiej Macierzy Szkolnej. Koło Pań Laudanii ufundowało stypendium dla jednej uczennicy szkoły handlowej w Łucku.

Ciekawe osoby na wykonanym 18 grudnia 1928 r. zdjęciu: wojskowy i literat mjr Antoni Bogusławski, poseł na Sejm Józef Chaciński, rektor kościoła św. Anny ks. Edward Szwejnic, zamordowany później przez Niemców ks. Wacław Kneblewski, przemysłowiec Marian Trippenbach oraz prof. Karol Taylor z Politechniki Warszawskiej, a także ponad 50 młodszych korporantów. Może uda się jeszcze kogoś rozpoznać?

Laudania1928
Laudania1928

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.