Obchody 11 lipca w Kędzierzynie Koźlu.


Zgodnie z dyrektywami Społecznego Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70 rocznicy Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP, które i ja jako wchodzący w skład Komitetu, przekazałem poznańskim organizacjom i co do których owe organizacje się dostosowały (odsłonięcie tablicy w Poznaniu 12-go), w dniu 13-go lipca w Kędzierzynie Koźle (na które byłem zaproszony przez Prezesa Witolda Listowskiego) odbyła się uroczysta Msza Św., przemarsz pod tablicę poświęconą ofiarom zbrodni Ludobójstwa i złożenie wieńców przez liczne delegacje władz wojewódzkich, miejskich i poselskich, a także organizacje kresowe przybyłe bez mała z całej Polski.
Wystarczy nadmienić, że podziękowania w których Prezes Listowski wymieniał wszystkich przybyłych trwały ponad pięć minut, co świadczy o dużej świadomości społecznej w regionie. Towarzyszyła wszystkim zebranym pod tablicą kompania honorowa wojska polskiego i orkiestra. Odczytano wiele listów od urzędników państwowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim, od posłów, i innych obecnych osób i organizacji w których przebijała duża wrażliwość na sprawy związane z nieukaraną zbrodnią Ludobójstwa dokonaną przez OUN-UPA na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.
Mam nadzieję wkrótce zamieścić kilka z nich.
Poniżej migawka zdjęciowa z uroczystości i i krótkie filmiki. Pierwszym z nich to salut honorowy kompani reprezentacyjnej WP.

Mail: BezPrzesady

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.