Z maila od dr Zapałowskiego:
„Kuriozum, to co głosi od lat wielu ludzi nauki i co według mnie jest absolutną prawdą badane jest przez prokuraturę. Jak można się tak wygłupić za państwowe pieniądze! Wystarczy trochę poczytać literatury, także tej dostępnej w internecie. Poza tym nie akcji „Wisła” a operacji „Wisła”!!!!”

Link:

Prokuratura wyjaśnia wypowiedź posła PSL na pikiecie ws. akcji „Wisła”…

Tymczasem na Ukrainie zaczęła obowiązywać ustawa zakazująca posługiwania się językami mniejszości narodowych w tym kraju (można by rzec: „faszystowska ustawa”) I gdzie to państwo się pcha? Do UE?

Cztery państwa UE wystosowały wspólny protest w sprawie ukraińskiej ustawy oświatowej – Pod pismem podpisali się ministrowie spraw zagranicznych Węgier, Rumunii, Grecji i Bułgarii. – Gdzie Polska???