Oświadczenie MSZ RP w sprawie rosyjskich upamiętnień w Polsce.

Dobra odpowiedź polskiego MSZ:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim zdziwieniem przyjęło oświadczenia Ambasadora Federacji Rosyjskiej w RP i Ministerstwa Obrony FR w sprawie usunięcia pomnika gen. Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie oraz wypowiedzi rzeczniczki rosyjskiego MSZ.

Biało-Czerwona wywieszona 11 listopada

Dalej:


„…W szczególności za niedopuszczalne i całkowicie bezpodstawne uznajemy stwierdzenia o rzekomej historycznej amnezji władz RP i tworzeniu gruntu dla odrodzenia nazizmu, które zabrzmiały w dniu 17 września, gdy obchodziliśmy 76. rocznicę napaści ZSRR na Rzeczpospolitą Polską dokonanej na podstawie tajnego protokołu między władzami dwóch totalitarnych reżimów – Związku Radzieckiego i hitlerowskich Niemiec. Uporczywe pomijanie tego niezaprzeczalnego faktu przez stronę rosyjską traktujemy jak chroniczny przypadek amnezji historycznej i przejaw skrajnego cynizmu.

Strona rosyjska była szczegółowo informowana o procedurze usunięcia pomnika gen. Iwana Czerniachowskiego, która toczy się od kilku lat. Obowiązująca Umowa między Rządem RP a Rządem FR o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z 22 lutego 1994 r. nie ma zastosowania do pomników symbolicznych. Decyzje w takich sprawach podejmują w Polsce władze samorządowe.

Nie kwestionując roli gen. Iwana Czerniachowskiego w walce z III Rzeszą, nie należy zapominać, że był on odpowiedzialny i brał aktywny udział w likwidacji polskiego podziemia niepodległościowego ? Armii Krajowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie gen. Czerniachowski uczestniczył wraz z NKWD w podstępnych aresztowaniach miejscowych dowódców AK.
Część z nich zginęła w potajemnych egzekucjach.

Nie mamy wątpliwości, że strona rosyjska dysponuje szczegółową, udokumentowaną wiedzą w tym zakresie, łącznie z opisem miejsc egzekucji i pochówku polskich działaczy niepodległościowych, których ? podobnie jak w przypadku utajnionej części akt Zbrodni Katyńskiej ? od ponad ćwierć wieku od upadku komunizmu strona polska nie otrzymała mimo wielokrotnych próśb…
[…]
Zarazem z ubolewaniem odnotowujemy, że ani strona radziecka, ani strona rosyjska jak dotąd nie wykazały zainteresowania godnym upamiętnieniem 800 tys. żołnierzy Armii Czerwonej zamordowanych przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej jako jeńcy wojenni w latach 1941-45 i pochowanych na terytorium dzisiejszej RP.”

Celne, celne i jeszcze raz celne.
Nie do podważenia i prawdziwe.
Podpisuję się obydwoma rękoma pod tym oświadczeniem jako Polak i patriota.

Całość na: Oświadczenie MSZ RP w sprawie rosyjskich upamiętnień w Polsce

W języku angielskim:
Fragments of statements Polish MSZ:
…Without questioning the role of Gen. Ivan Chernyakhovsky in the fight against the Third Reich, we must not forget that he was responsible for and instrumental in the liquidation of Polish Resistance, the Home Army. After the Red Army invaded Poland, Gen. Ivan Chernyakhovsky along with the NKVD took part in traps to arrest local Home Army commandants. Some of them were secretly executed shortly afterwards…

The entire text of the statement Polish MSZ: Polish MFA statement on Russian places of commemoration in Poland

Przydałoby się jeszcze w jednym języku…-rosyjskim. Żeby poznali prawdę zwykli prości Rosjanie.
Jak są manipulowani…

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “Oświadczenie MSZ RP w sprawie rosyjskich upamiętnień w Polsce.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.