„Oświeć Posła” – akcja Stowarzyszenia: Rzecznik Praw Rodziców

„Od dzisiaj do momentu głosowania będziemy odwiedzać posłów w swoich okręgach i tłumaczyć dlaczego nie chcemy, żeby reforma obniżenia wieku szkolnego weszła w życie i dlaczego posłowie powinni poprzeć wniosek miliona obywateli. Koniecznie włączcie się do akcji. Od tego zależy powodzenie całej inicjatywy.

Na spotkaniu zadajemy dwa pytania, prosimy o jednoznaczną odpowiedź i informujemy posła, że od stanowiska w tej sprawie uzależniamy udzielenie mu poparcia w najbliższych wyborach.

Pytanie 1. W ciągu pięciu lat, korzystając z prawa wolnego wyboru, ponad 80% rodziców sześciolatków (ponad 1,7 mln z 2 mln dzieci w tych rocznikach) zdecydowało o pozostaniu dzieci w zerówce.
Czy zamierza Pan głosować za pozostawieniem wyboru rodzicom sześciolatków z następnych roczników czy za pozbawieniem ich prawa wyboru?

Pytanie 2. Z wyników badania CBOS, przeprowadzonych między 6 a 12 czerwca 2013, wynika, że 70% obywateli domaga się referendum edukacyjnego. Milion z nich poparła wniosek swoim podpisem.
Czy zamierza Pan głosować za poparciem czy odrzuceniem głosu tych obywateli?

Wszystkich, którzy chcą spotkać się z posłami, prosimy o kontakt z koordynatorką akcji ,,Oświeć posła” Katarzyną Staśkiewicz. Piszcie na adres: oswiecposla@gmail.com
W temacie maila podajcie koniecznie NAZWĘ WOJEWÓDZTWA
Odeślemy list przewodni do posłów, instrukcję i inne materiały przygotowane na spotkanie.
Informacja o akcji Oświeć posła na stronie rzecznik rodziców”

(http://www.rzecznikrodzicow.pl/akcja-oswiec-posla#overlay-context=zwrot-za-podreczniki-2013)

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.