W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych: Kresowianie i ich potomkowie proszą wszystkich rodaków, także tych poza granicami kraju, o zapalenie 1 i 2 listopada Zniczy Pamięci, dedykowanych tym, którzy nadal nie mają swoich grobów.

Proponuję też inną metodę, którą od lat stosuję w Poznaniu, zwykła kartka w koszulce położona pod krzyżem lub w miejscu gdzie upamiętnia się pomordowanych w ostatniej wojnie światowej: 1 listopada ofiary na Kresach Wschodnich

Pobiedziska: