Pamięć zbrodni – ciągle żywa. Obchody upamiętniające Ludobójstwo Ormian.

Zaproszenie (z maila):

7958

Czwartek 24 kwietnia i niedziela 27 kwietnia – 99 rocznica ludobójstwa Ormian w Turcji i 0raz 70 rocznica ludobójstwa Ormian i Polaków w Kutach nad Czeremoszem

isakowicz.pl

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.