Plan niemiecki?

Informacja z FB:

„Rzeczpospolita z lutego 1993 (1/46):

W grudniu 1990 w budynku Związku Wypędzonych w Bonn odbyła się tajna narada poświęcona metoda walki o odzyskanie ziem, które po roku 1945 są w posiadaniu Polski Czechosłowacji i ZSRR. W naradzie brał udział wysokiej rangi urzędnik kanclerza Kohla i przedstawiciele MSW I MSZ RFN-u

…… Ustalono wówczas, że Niemcy zastosują w Polsce dwa warianty tzw. ?FRIEDENSPLAN.? (pokojowy) i ?KRIEGSPLAN.? (wojenny), aby odzyskać stracone na rzecz Polski ziemie w ciągu 10-15 lat.

Przyjęto tam, że razem z realizacją pokojowego sposobu ponownej kolonizacji, będą przygotowane i tworzone tajne struktury na naszych Ziemiach zachodnich ?Schlesischrebellion? ? Bunt Śląski.

Pokojowy plan Niemców polega na tym, aby powiązać Polskę z gospodarka RFN układami, ale takimi gdzie prawo wyłącznego decydowania będą mieli Niemcy. Trzeba stworzyć 6-7 tysięcy małych firm gdzie dyrekcja i kadra kierownicza będzie w rekach niemieckich. Ludzie ci będą oswajali się z nowymi warunkami i przygotowywali zakłady, aby w przyszłości polskie zakłady zastąpić wyłącznie Niemcami.”

Jeżeli jest to prawdą, oznacza to marginalizowanie z dwóch, (jak nie z trzech- USA) stron naszego kraju. Warto się nad tym zastanowić.
Jeżeli ktokolwiek ma informacje na ten temat bardziej wiarygodne proszę o kontakt.

Polecana strona: W 1922 roku kanclerz Niemiec Josef Wirth oświadczył, że Polskę trzeba wykończyć i do tego będzie zmierzać jego polityka

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.