Polska jak najdalej od waluty Euro – ostrzega inwestor; miliarder.

Finansista amerykański pochodzenia węgiersko-żydowskiego, min. fundator Fundacji im. Stefana Batorego, a także uczeń Karla Poppera George Soros mówi:
„Państwa, które aspirują do strefy euro powinny poczekać z przystąpieniem
[…]
Kryzys polityczny jest czymś, co Polskę szczególnie powinno niepokoić” – dodaje…

Inna jego wypowiedź: „UE swoją atrakcyjność i urodę czerpała właśnie z tego, że była zróżnicowana, że ludzie różnego pochodzenia, z różnych kręgów kulturowych mieli się połączyć w jednym organizmie. Ale konflikt między tymi kulturami jest większy niż chęć łączenia się.”

I dalej w cytowanym materiale:

„Kryzys w strefie euro to jeden z największych problemów świata (wg. Sorosa) Problemem jest zadłużenie państw i kryzys bankowy, które są powiązane jak syjamskie bliźnięta oraz problem konkurencyjności gospodarek, a także zagadnienia o charakterze politycznym.”

Źródło cytatów: George Soros w Polsce. „Lepiej poczekać z przystąpieniem do strefy euro”

Majątek Sorosa szacuje się na około 8-9 miliardów dolarów.

Rady i sugestie osoby doświadczonej tak jak G. Soros w biznesie finansowym są chyba nie do odrzucenia…

Biznesmen jest także zwolennikiem:

„W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.”

Społeczeństwo otwarte

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.