Polska nagroda jakości.

Jest coś takiego.
To wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość.
Ma trzy Kategorie:

1. Nagrody Zespołowe – przyznawane przedsiębiorstwom, które przez wdrożenie TQM doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, pracowników i współpracujących z nimi przedsiębiorstw oraz osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów i odniosły sukces rynkowy. Zdobywcy tej nagrody otrzymują: statuetkę, dyplom, możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem PNJ.
2. Nagrody Indywidualne – przyznawane osobom, które wniosły znaczący wkład w opracowanie teorii TQM.
3. Nagrody Honorowe – przyznawane osobom i zespołom za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce.

Model oceny:
I Filar – Przywództwo (max 150 punktów)
II Filar – Polityka i strategia (max 100 punktów)
III Filar – Zarządzanie ludźmi (max 80 punktów)
IV Zarządzanie zasobami (max 50 punktów)
V Filar – Zarządzanie procesami (max 120 punktów)
VI Filar – Satysfakcja klientów (max 200 punktów)
VII Filar – Satysfakcja zatrudnionych (max 90 punktów)
VIII Filar – Współpraca z otoczeniem (max 60 punktów)#
IX Filar – Efekt końcowy (max 150 punktów)

Materiały pochodzą z Wikipedii: Polska nagroda jakości

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.