Polski nacjonalizm – z brunatnym zabarwieniem.


Dlatego jestem wrogiem nacjonalizmu.
Czym różni się ten nacjonalizm od nacjonalizmu niemieckiego, który przerodził się w najgorszą z możliwych ideologię?
Czym różni się brak akceptacji dla innych narodów od ideologii Doncowa – który ten brak akceptacji wprowadził w życie?
I zamienił w Ludobójstwo…-dodam nie tylko Polaków, ale Ormian, Żydów, Rosjan, Niemców, Czechów i każdego kto by nie uznawał „Samoistiennej Ukrainy” jako swojej Matki.
Nie tędy droga – nie przez negację innych ludzi.
Powtarzam raz jeszcze słowa ojca Sendlerowej: „Nie ma złych narodów, są źli ludzie”
Chcecie iść tą drogą?
Braku tolerancji?

Tacy sami są anarchiści, tolerują tylko swoje wizje. Rozmawia się z nimi jak z wami.
Nie ma pomiędzy wami żadnej różnicy (poza ideowymi).
Nie szanujecie drugiego człowieka tak samo. Odnoszę wrażenie, że robicie to dla ogólnoświatowej „zadymy” aby pobić się raz z tym, a raz z tamtymi.
Bo brak w was Miłości.
Miłujcie wroga – nikt nie odbiera wam prawa do obrony koniecznej.
Ale stańcie z podniesionym czołem, szkolcie się, pokazujcie siłę i miłość dla kraju i wroga – wyciągnijcie dłoń i powiedzcie:
Szanujemy was, ale uważajcie. Nie podnoście ręki na drugiego człowieka bo to niezgodne z piątym przykazaniem.
Będziemy się bronić – bo umiemy.
Ale gesty, który zostawiły takie piętno na historii świata?
Czym się różnicie od sługusów Hitlera?
Od sługusów Stalina?
Od banderowców?
Czym?
Tym, że jesteście „swoi” polscy? Dla mnie nie jesteście swoi. Jesteście wytworem obcej ideologii. Nienawistnej w swoim założeniu.

Tak to ma wyglądać według was?

„Oprócz symbolu przedwojennego ONR tzw. ?falangi? na sztandarach ONR znajdowały się krzyże celtyckie będące międzynarodowym symbolem supremacji białej rasy, w tym flaga wzorowana na fladze III Rzeszy z krzyżem celtyckim w miejscu swastyki.

W maju 2009 sąd w Opolu skazał trzech członków ONR za wznoszenie rąk w hitlerowskim salucie w latach 2006 i 2007 roku podczas uroczystości w rocznice powstań śląskich na Górze św. Anny.”

A czym jest nacjonalizm?
Przypominam definicję:
Nacjonalizm (z łacińskiego natio ? naród), ideologia i ruch polityczny, a także postawa społeczno-polityczna podporządkowująca interesy innych narodów celom własnego. Według tej ideologii wszelkie działania polityczne podejmowane są w celu podniesienia siły własnego narodu, a także oceniane przez pryzmat jego dobra i interesów.

Jako ideologia polityczna nacjonalizm ukształtował się w XIX w. Pojęcie nowoczesnego narodu zdefiniowane zostało po raz pierwszy w czasie rewolucji francuskiej, a przez M. Barr?sa w 1892. Naród rozumiany jest jako wspólnota duchowa i moralna, a w mniejszym stopniu jako wytwór historii. Zgodnie z ideologią nacjonalizmu przynależność jednostki do danego narodu jest nieodzownym warunkiem jej rozwoju. Interesy narodów, jako sprzeczne, są nie do pogodzenia ze sobą. W tym kontekście interes narodowy jest celem wszelkich działań politycznych, a metodą realizacji tego interesu ? egoizm narodowy. W kategoriach politycznych oznacza to konieczność budowy przez każdy naród własnego państwa.

Dążenie do rozwoju kosztem innych narodów prowadzi do ksenofobii (uprzedzenia narodowe), wrogości i nietolerancji, tzw. etnocentryzmu. Często nieodłącznym składnikiem nacjonalizmu jest elitaryzm kreujący na przywódców bardziej świadomą narodowo elitę. Skrajną postacią nacjonalizmu jest szowinizm, który uznaje prawo własnego narodu do podbojów i panowania nad innymi narodami. Tak rozumiany, stał się składnikiem nazizmu i faszyzmu.

nacjonalizm a patriotyzm definicje

Niczym dla mnie nie różnicie się od tych, przed którymi chcecie nas „bronić” – po to tylko, aby zapanować w późniejszym czasie nad nami.

„To dziwna propozycja […] oferuje pan obronę, ale jedyna obrona, której ktokolwiek by potrzebował, byłaby w pierwszym rzędzie przed panem. Bo przecież przed chwilą powiedział pan nam, że dysponuje całą bronią. Pana pojęcie logiki wydaje mi się dziwne…” (Najzad z Przeszłości J. Hogan)

Jak widać źródło nacjonalizmu jest w rewolucji francuskiej, bezbożnym akcie mordu i zniszczenia wszystkiego co nie akceptowane, nie tolerowane przez rewolucjonistów – czerwień jest wam bliska i krwi na rękach i jako godło.
Niczym nie różnicie się z anarchistami, tyle tylko że udajecie kogoś z naszego kręgu kultury. Udajecie…
W rzeczywistości jednak tkwi w was zło, czyste i pierwotne nienawidzące drugiego człowieka. Bo mówi w innym języku. Bo inaczej się ubiera, zachowuje.
Opamiętajcie się.
Daleko wam do patriotyzmu, nic o nim nie wiecie, tak samo jak pewien profesor z Lwowa, nacjonalista ukraiński, który kilka lat temu w Poznaniu za wszelką cenę chciał udowodnić mi, że nacjonalizm to to samo co patriotyzm, tylko coś troszkę innego. Bo Ukraińcy nie zdążyli zostać patriotami.
Jak nie zdążyli? Nie zdążyli pokochać swojego kraju szanując inne? Nie chcieli…

A wy, zdążycie?…- będziecie chcieć – obudzić się, ze złego brunatnego snu?


Źródło cytatu: : Obóz Narodowo-Radykalny. Przewodnik dla zagubionych.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.