Kilka linków:
«Выбор места для памятника украинскому политическому и военному деятелю Симону Петлюре не случаен, так как именно в Виннице и десятках других городов Украины он организовал еврейские погромы. В Виннице, в центре бывшей еврейской Иерусалимки, открыли памятник Симону Петлюре. Выбор места для сидящего на лавочке главы Директории не случаен: в Виннице и в десятках других городов и местечках Украины его войска организовали еврейские погромы, в которых были жестоко убиты, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч невинных евреев».
(tłum: Pomnik w Winnicy nie jest przypadkowy. […] Wybór miejsca […] nie jest przypadkowy: …w Winnicy i kilkudziesięciu innych miastach na Ukrainie jego wojska zorganizowały pogromy żydowskie, w których brutalnie zamordowano od 50 000 do 200 000 niewinnych Żydów)”.

Памятник Симону Петлюре в Виннице вызвал возмущение как внутри самой Украины, так и за ее пределами
(tłum: …ten pomnik wywołał oburzenie na terenie samej Ukrainy jaki poza nią

Nie przepadam za tłumaczeniem i linkowaniem rosyjskich źródeł ale co zrobić jak tylko u nich pewne informacje pojawiają się na temat coraz większej nacjonalizacji Ukrainy??

Dwa inne linki (głosy w dyskusji?):
Я еврей и мне очень стыдно осознавать, что убийца Петлюры стал национальным героем Израиля
(tłum: Jestem Żydem i wstydzę się że zabójca Petlury stał się narodowym bohaterem Izraela)
Mocna tyrada, która ma za zadanie bronić postawy Petlury, pisana przez (chyba) ukraińskiego Żyda (?).
W każdym razie pojawia się teoria:

„…Вот уже без малого 100 лет большевики и их наследники пытаются рассорить украинский и еврейский народы. Да, наши отношения не идеальны, но дайте нам самим в них разобраться без „помощников”, „советчиков” и „миротворцев”,…”

(tłum: „…przez prawie 100 lat Bolszewicy i ich następcy robili co mogli aby skłócać i poróżniać ukraiński i żydowski naród. Oczywiście nasze relacje nie są idealne ale rozwiązujemy je bez zewnętrznych pomocników…)

Skąd my ją znamy? Albo inaczej: czy nie jest ona podobna do pewnych wypowiedzi dotyczących naszych relacji z Ukrainą?

Холокосты местного масштаба
– „…Тема погромов стала особо актуальной после того, как в Виннице установили памятник Симону Петлюре. Несмотря на то, что он сам не поощрял еврейские погромы и летом 1919 года даже издал указ с требованием карать погромщиков, его личность у большинства евреев вызывает реакцию отторжения. А какова ваша личная позиция по этому вопросу?

— Я категорически против любых памятников людям, которые были связанны с погромами. Надо помнить, что погромы начались еще в 1917 году, а указ Петлюра издал только летом 1919, и вообще не проследил за его выполнением. Да и издал он этот указ под давлением международных организаций, а не потому, что сочувствовал евреям…”

(tłum, skrót: […]”…wydał dekret w 1919 roku żądając karania dokonujących pogromy […]
-Jestem kategorycznie przeciw honorowania osób związanych z pogromami. Warto wspomnieć, że pogromy zaczęły się w 1917, a dekret je potępiający Petlura wydał latem 1919 r. Pod presją organizacji międzynarodowych, nie z powodu miłości do Żydów…„)
To fragment rozmowy z Sarą Nadią Lipies. Pomysłodawczynią wirtualnego muzeum pogromów na Żydach.

A więc: jak jest? Gdzie jest ukryta prawda?
Petlura kryształowy nie był…

A nasi politycy popierają ukraińską politykę narodową…To przeraża.