Pomnik Petlury na Ukrainie…


Kilka linków:
«Выбор места для памятника украинскому политическому и военному деятелю Симону Петлюре не случаен, так как именно в Виннице и десятках других городов Украины он организовал еврейские погромы. В Виннице, в центре бывшей еврейской Иерусалимки, открыли памятник Симону Петлюре. Выбор места для сидящего на лавочке главы Директории не случаен: в Виннице и в десятках других городов и местечках Украины его войска организовали еврейские погромы, в которых были жестоко убиты, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч невинных евреев».
(tłum: Pomnik w Winnicy nie jest przypadkowy. […] Wybór miejsca […] nie jest przypadkowy: …w Winnicy i kilkudziesięciu innych miastach na Ukrainie jego wojska zorganizowały pogromy żydowskie, w których brutalnie zamordowano od 50 000 do 200 000 niewinnych Żydów)”.

Памятник Симону Петлюре в Виннице вызвал возмущение как внутри самой Украины, так и за ее пределами
(tłum: …ten pomnik wywołał oburzenie na terenie samej Ukrainy jaki poza nią

Nie przepadam za tłumaczeniem i linkowaniem rosyjskich źródeł ale co zrobić jak tylko u nich pewne informacje pojawiają się na temat coraz większej nacjonalizacji Ukrainy??

Dwa inne linki (głosy w dyskusji?):
Я еврей и мне очень стыдно осознавать, что убийца Петлюры стал национальным героем Израиля
(tłum: Jestem Żydem i wstydzę się że zabójca Petlury stał się narodowym bohaterem Izraela)
Mocna tyrada, która ma za zadanie bronić postawy Petlury, pisana przez (chyba) ukraińskiego Żyda (?).
W każdym razie pojawia się teoria:

„…Вот уже без малого 100 лет большевики и их наследники пытаются рассорить украинский и еврейский народы. Да, наши отношения не идеальны, но дайте нам самим в них разобраться без „помощников”, „советчиков” и „миротворцев”,…”

(tłum: „…przez prawie 100 lat Bolszewicy i ich następcy robili co mogli aby skłócać i poróżniać ukraiński i żydowski naród. Oczywiście nasze relacje nie są idealne ale rozwiązujemy je bez zewnętrznych pomocników…)

Skąd my ją znamy? Albo inaczej: czy nie jest ona podobna do pewnych wypowiedzi dotyczących naszych relacji z Ukrainą?

Холокосты местного масштаба
– „…Тема погромов стала особо актуальной после того, как в Виннице установили памятник Симону Петлюре. Несмотря на то, что он сам не поощрял еврейские погромы и летом 1919 года даже издал указ с требованием карать погромщиков, его личность у большинства евреев вызывает реакцию отторжения. А какова ваша личная позиция по этому вопросу?

— Я категорически против любых памятников людям, которые были связанны с погромами. Надо помнить, что погромы начались еще в 1917 году, а указ Петлюра издал только летом 1919, и вообще не проследил за его выполнением. Да и издал он этот указ под давлением международных организаций, а не потому, что сочувствовал евреям…”

(tłum, skrót: […]”…wydał dekret w 1919 roku żądając karania dokonujących pogromy […]
-Jestem kategorycznie przeciw honorowania osób związanych z pogromami. Warto wspomnieć, że pogromy zaczęły się w 1917, a dekret je potępiający Petlura wydał latem 1919 r. Pod presją organizacji międzynarodowych, nie z powodu miłości do Żydów…„)
To fragment rozmowy z Sarą Nadią Lipies. Pomysłodawczynią wirtualnego muzeum pogromów na Żydach.

A więc: jak jest? Gdzie jest ukryta prawda?
Petlura kryształowy nie był…

A nasi politycy popierają ukraińską politykę narodową…To przeraża.

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.