Ze strony zaprzyjaźnionej fundacji:

„…Zorganizowanie wypoczynku letniego najmłodszym Rodakom z Kazachstanu.

Patronat honorowy nad akcją „Wakacje dla Rodaka” objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Wakacje dla Rodaka to akcja patriotyczno-charytatywna, której celem bezpośrednim jest organizacja wakacyjnego pobytu na Warmii i Mazurach dzieciom i młodzieży – potomkom Polaków zesłanych do Kazachstanu przez sowietów w latach 1937–1941, umożliwiającego zapoznanie z rodzimą kulturą polską, kontakt z językiem polskim. Kolejnym i najważniejszym celem fundacji są działania w kierunku umożliwienia wszystkim naszym Rodakom z Kazachstanu – chcących tego – powrotu do Ojczyzny przodków.

Szczegółowe informacje o akcji znajdują się poniżej, a ja z tego miejsca zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o rozpowszechnianie – w środowiskach zawodowym i rodzinnym i innych – informacji, iż obecnie do Polski chce wrócić, a nie może ponad 50 tys. naszych Rodaków z Kazachstanu. Jest to ewenement, jeżeli porówna się to z działaniami rządów Izraela i Niemiec, którzy już dawno umożliwili wszystkim chętnym Żydom i Niemcom powrót do swoich ojczyzn.

Do zrealizowania wakacyjnego pobytu dzieci młodzieży konieczne jest wsparcie finansowe akcji, aby ten plan – będący jednocześnie wielkim marzeniem naszych młodych Rodaków – przeprowadzić. Należy pamiętać w jak bardzo trudnych okolicznościach historii znaleźli się tam Polacy.

Jest to niewątpliwie wydarzenie godne poparcia, a pobyt w Polsce będzie stanowić wielkie przeżycie dla tych młodych osób, i na pewno wykorzystają swoją szansę na podtrzymanie polskiej tożsamości, poszerzą swoją wiedzą o kulturze i historii kraju swoich przodków, będą rozmawiać w języku polskim oraz przede wszystkim spędzą czas wśród nas – swoich Rodaków. O tym, że ta młodzież szczerze marzy o pobycie w Polsce świadczą ich wzruszające listy, w których wyrażają swoje nadzieje na przybycie do Ojczyzny.

Serdecznie proszę: wesprzyj akcję „Wakacje dla Rodaka”! Wspólnym wysiłkiem damy radę, a nagrodą naszą będą uśmiechy naszych młodych Rodaków, wdzięczność
i pamięć. Okażmy swą SOLIDARNOŚĆ Polakom z Kazachstanu.

Informacje o wydarzeniu:

Adresaci przedsięwzięcia: polskie dzieci i młodzież z Kazachstanu, w wieku 13-16 lat.

Termin: 16-30 lipca 2017 r.

Miejsce pobytu: Nowe Kawkowo koło Olsztyna.

Planowana liczba uczestników: 25 osób.

Cele przedsięwzięcia:
√ okazanie wsparcia naszym Rodakom z Kazachstanu,
√ podtrzymywanie w nich ducha polskości, znajomości języka polskiego i polskiej tradycji/kultury narodowej…”

Więcej na stronie fundacji: www.fundacjadlarodaka.pl