Prawda o zbrodniach na Polakach; Ukrywana…? Dlaczego? Komu na tym zależy?

Fragment przemówienia wygłoszonego przez Hitlera w Reichstagu 6 X 1939 roku:

?Najważniejsze zadanie: ukształtować na nowo stosunki etnograficzne a to oznacza przesiedlenie narodowości tak, by były lepiej oddzielone od siebie niż dzisiaj.Bo z pewnością nie jest bezprawiem, gdy 82 miliony Niemców żąda by mieć, chociaż 800 000 km2 i na nich uprawiać rolę i pielęgnować rzemiosło?.

To hasło obiecujące godną przyszłość uwiedzionym obywatelom Niemiec stało się początkiem zbrodni ludobójstwa dokonanego przez totalitaryzm niemiecki na 20 narodach świata, jak podsumował Szymon Wiesenthal, urodzony w Buczaczu polski Żyd, wzywający do ścigania i pamięci o zbrodni ludobójstwa.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Wiesenthal

Począwszy od planu wysiedlenia 4 milionów Polaków z Pomorza i Kaszub gdzie w samym mieście Gdyni skazano na śmierć 65 000 polskiej inteligencji wskazanej przez uwiedzioną obietnicą wodza mniejszość niemiecką (wypowiedź członka Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych), przez likwidację inteligencji polskiej w Krakowie, Lwowie ,deportację ludności z Zamojszczyzny, zsyłanie Polaków a potem Żydów , Romów i innych grup etnicznych do obozów koncentracyjnych, zsyłanie do obozów pracy na terenie Niemiec, wywiezienie 200 000 polskich dzieci tzw, dzieci Hitlera za zachód i wiele innych akcji eksterminacji ludności polskiej.

Na początku lat 30 XX wieku ZSRR realizował plan szybkiego uprzemysłowienia, który wymagał siły roboczej. Poczyniono starania, aby przenieść zasoby ludzkie z sektora produkcji rolnej do przemysłowej. Wizja Stalina wspaniałego świata zbudowanego na dziewiczych terenach Syberii i innych bogatych rejonów Rosji zainicjowała kolejną zbrodnię ludobójstwa dokonanego przez totalitaryzm sowiecki na 60 milionach z różnorodnych grup etnicznych.

Dzięki kolektywizacji państwo przejęło od chłopów ?za darmo lwią część produkcji rolnej i pozyskało środki na uprzemysłowienie?. Nastał wielki głód i masowy odpływ ludności wiejskiej do miast. Liczbę ofiar kolektywizacji z lat 1930-31 szacuje się na 10 mln.

W styczniu 1933 roku w Moskwie w czasie obrad kierownictwa partii Stalin wyłożył nową teorię. Likwidacja klasy wyzyskiwaczy nie wypleniła opozycji, która jest zagrożeniem dla socjalizmu.

http://www.edukateria.pl/praca/stalin-i-jego-polityka-wewnetrzna-w-latach-1924-1939/

Wiele niezasiedlonych terenów jak Ural, Syberia i daleka Północ obfitowało w bogactwa naturalne. Dlatego Stalin postanowił wzmocnić panowanie władzy sowieckiej na tych terenach za pomocą przymusowej kolonizacji. Wrogowie socjalizmu zostali skazani na eksterminację poprzez uprzednie wykorzystanie w katorżniczej pracy, wywożeni do gułagów często na tereny z temperaturą poniżej 70 stopni umierali już w czasie podróży.

Tylko szaleniec mógł wypędzić miliony osób na pustkowie w przekonaniu, iż przed śmiercią wybudują drogi, koleje, kanały, kopalnie. Tylko zbrodniarz mógł zamorzyć głodem 2 do 4 milionów obywateli Ukrainy (rękami komunistów ukraińskich), dopuścić do kanibalizmu na wyspie Nizino i w czasie obrony Stalingradu.

http://merlin.pl/Wyspa-kanibali-1933-deportacja-i-smierc-na-Syberii_Nicolas-Werth/browse/product/1,870259.html

Marian Jonkajtys Polakom wysiedlonym przez bolszewików w latach 1936-1945 poświęcił wiersz.

„A ich – w bydlęcych wagonach

Przez Grodno, Mińsk ?do Irkucka.

W otchłań syberyjskiej tajgi,

Gdzie tylko śmierć bywa ludzka.

Psy, baraki, wszy, pluskwy..

Głód i praca nad siły..

Tyfus, mróz, latem muszki,,

I bezimienne mogiły.”

Czystka na Ukrainie zaczęła się już w 1936 roku. Wśród wysiedlonych na Sybir osób 30-40% stanowiły dzieci.

Pamiętajmy o polskim holocauście, 9 sierpnia 1937 komunistyczna partia bolszewików wydała rozkaz, 2 dni później podpisany przez Jeżowa, szefa NKWD i wcielony w czyn. Na jego podstawie rozstrzelano 111 091 Polaków, 5 razy więcej niż skazanych przez Berię ofiar Katynia. Bolszewicy chcieli tak jak Hitler dokonać morderstwa na mniejszości polskiej w ZSRR.Polskość była zbrodnią, którą należało wytępić. Co drugi mężczyzna dlatego że był Polakiem został rozstrzelany, dzieci trafiły do domów dziecka lub były zsyłane na Syberię lub do Kazachstanu.

Na tym nie kończy się bezmiar zbrodni bolszewickiej. Zagłada inteligencji polskiej w Katyniu i na obszarze Kresów a potem droga ku wyzwoleniu. Armia Czerwona zmierzająca na Berlin pałała żądzą zemsty. Dla rolników z Pomorza czy Kaszub nadejście Armii Czerwonej to było jak „otwarcie się bram piekielnych.” wspominają świadkowie. Morderstwa, gwałty dokonywane ze szczególnym okrucieństwem na ludności zamieszkałej na terenach dawniej niemieckich były na porządku dziennym.

A potem? Bohaterów walki z okupantem bolszewicy z NKWD i UB katowali w więzieniach, piwnicach, biurach odpowiednich instytucji państwowych, skazywali na śmierć, łagry, więzienia i zapomnienie. Jan Rodowicz pseudonim ?Anoda?. Bohater brawurowych akcji w czasie II wojny światowej o niezwykle bogatej i ciekawej biografii po zakończeniu wojny zapisał się na studia. Towarzyski, radosny, z koleżankami i kolegami spotykał się nad Wisłą, lecz nigdy nie zdejmował koszuli z powodu blizn po postrzale w plecy w czasie Powstania Warszawskiego. Zamordowany przez PRL.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rodowicz

Polacy na Kresach doświadczyli również zbrodni ludobójstwa z rąk nacjonalistów ukraińskich w imię wolności.
http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_36.html

To najmniej znane ludobójstwo, przemilczane lub zakłamane przez demokratycznie wybrane władze. Jesteśmy winni im pamięć . Wśród nas żyją krewni bezpośrednio dotkniętych zbrodnią, ocaleli cudem. Jest taki film ?Skrawek piekła na Podolu ?. Zbrodnia dokonana we wsi została pokazana zdjęciami wykonanymi przez Niemców. Jedno z nich pokazuje typowy dla oprawców rytualny mord. Mord dokonany na ciężarnej kobiecie. W jej rozprutym brzuchu bliźnięta. To siostra babci – mówi uczestnik spotkania ?Powrót na Kresy? z ubiegłego tygodnia. Zamordowana z 15 innymi członkami rodziny 2 września we wsi, która jako pierwsza na Podolu została skazana na ludobójstwo. A wcześniej 24 innych członków tej samej rodziny zostało zesłanych na Syberię.

Słuchajmy uważnie nawoływań władz i opiniotwórczych środowisk pamiętając jak łatwo ubrać w piękne hasła ideologie nie służące człowieczeństwu.

Bożena Ratter

Tekst Pani Bożeny dobitnie pokazuje, że zbrodni na Polakach było wiele, prób ludobójczego usunięcia naszego narodu również.
Pytanie zawarte w tytule jest w przypadku tej publikacji pytaniem retorycznym, które jak liczę wzbudzi chwilę zadumy nad problemami poruszonymi w materiale.

Piotr Szelągowski


Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.