Prawo najważniejsze.

W zasadzie tego komentować nie muszę, gdyż podpisuję się w 100% pod tezami poniżej zawartymi.

Lex Nostra

Z maila:

Fundacja LEX NOSTRA ? nasz program odnowy, sanacji i uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości:

Zwiększenie nadzoru nad postępowaniami prokuratorskimi poprzez przywrócenie funkcji sędziego śledczego, z sukcesem funkcjonującej w RP przed wojną.

Przywrócenie idei rewizji nadzwyczajnej.

Stworzenie ram prawnych i organizacyjnych do realnego znaczenia ławników w postępowaniu sądowym ? przywrócenie społecznej kontroli procesów sądowych.

Bezpośrednie wybory Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych.

Możliwość odwołania sędziów przez Prezydenta RP, np. na wniosek RPO czy organu, w skład którego mogliby wejść reprezentanci radców prawnych i adwokatów (tym samym konieczna reforma Krajowej Rady Sądownictwa). Musi istnieć poczucie, że funkcja sędziego nie musi być funkcją dożywotnią.

Likwidacja immunitetów sędziowskich i prokuratorskich (oczywiście w ramach szerszej idei likwidacji immunitetów, także poselskich).

Rozsądny dobór kadr sędziowskich, tak by aplikować do tej funkcji mogły jedynie osoby z rzetelnym prawniczym doświadczeniem, np. po 15 latach doświadczenia w pracy prawnika (w tym minimum 5 lat jako adwokat lub prokurator).

Jawne oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów, a także oświadczenia o powiązaniach członków ich rodzin z wymiarem sprawiedliwości.

Obowiązkowe badania lekarskie sędziów i prokuratorów, także psychologiczne.

Wprowadzenie zakazu dodatkowego zarobkowania sędziów, np. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w prywatnych przedsiębiorstwach.

Dekalog zmian, czyli kogo Fundacja LEX NOSTRA wesprze w wyborach?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.